Bilgi
Başlıca belirtiler; öksürük, nefes darlığı, solunum sırasında kaburgalarda ağrı, göğüs ağrısı, hızlı solunum, artmış kalp hızı, ciltte mavi renk değişikliği, zayıf nabız ve bilinç bulanıklığıdır.
Sebep
Sağ kalpteki kirli kanı akciğere götüren ana damara, akciğer atar damarı (pulmoner arter) denir. Bu damarın bir kan pıhtısı tarafından tıkanması durumudur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı muayene, arteryal kan gazı değerlendirmesi, akciğer grafisi, gereğinde akciğer anjiyo-BT ve ventilasyon perfüzyon sintigrafisi denilen ileri tetkikler
Etken
Kan pıhtısı (trombüs), genellikle bacaktaki bir vende (toplar damar) oluşur. Ven duvarına yapışan pıhtı burada birikmeye başlar ve giderek büyür. Pıhtının bir kısmı ya da tamamı kopar, sağ kalp boşluğuna gelir ve buradan pulmoner artere (akciğer atardamarı) geçer. Bu arterin genişliği, damar akciğere yaklaştıkça giderek daralır. Bu yüzden pıhtı (emboli), biraz ilerledikten sonra arterin bir yerinde takılıp kalır ve kan akışını engeller. Bu durum akciğerlerdeki dolaşımı bozar ve akciğerler iyi çalışamaz hale gelir. Eğer pıhtı çok büyükse aniden ölüm meydana gelir.
Tedavi
Akciğer embolisi hastanede yatırılarak damardan ilaç uygulaması (pıhtıyı eriten veya yeni pıhtı oluşumuna engel olan) ile tedavi edilir.
Risk
Yeni geçirilen ameliyat, daha önceden geçirilmiş emboli (pıhtı) öyküsü, kanser hastalığı, hareketsizlik, uzun süre oturma, doğum kontrol hapı kullanmak, ameliyat ve gebelik akciğer embolisine neden olabilecek durumlardır.

Hastalık Sorgulama Programı