Bilgi
Akut Lenfoblastik Lösemi’de belirtiler herhangi bir enfeksiyon olmaksızın ateş, yorgunluk, sersemlik, nefes darlığı, soluk cilt, sık burun ve diş eti kanamalarıdır. Genellikle boyun, kol altlarında ve kasıkta büyümüş (şişmiş) lenf bezesi bulunmaktadır. Dalak büyümesine bağlı olarak karnın sol üst kısmında dolgunluk hissi olabilir. Fakat lösemi hücreleri olarak adlandırılan bu lenfositler enfeksiyonla çok iyi mücadele edemezler. Lösemi hücreleri kan ve kemik iliğinde biriktiğinde, sağlıklı kan hücreleri için daha az yer kalır; enfeksiyonlara, anemiye ve kolay kanamaya neden olabilir.
Sebep
Kemiğin ortasında bulunan yumuşak süngerimsi yapıdaki maddeye kemik iliği denilmektedir. Mikroplarla savaşan lökositler yani beyaz kan hücreleri (nötrofil, bazofil, eozinofil, lenfosit ve monosit) kemik iliğinde üretilmektedir. Kemik iliğindeki lenfosit hücrelerin anormal çoğalmasına Akut Lenfositik Lösemi (ALL) denilmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı bir tıbbi öykü ve fizik muayene önceliklidir. Doktorunuz şişmiş lenf bezeleri arar ve dalak veya karaciğerinizin büyümüş olup olmadığını kontrol eder. Kan testlerinde anormallik tespiti halinde (yüksek seviyede beyaz kan hücreleri ve diğer kan hücrelerinin düşük seviyeleri) doktorunuz kemik iliği biyopsisi yapmak isteyebilir.
Etken
ALL’nin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak yüksek dozda radyasyona maruz kalma ve bazı iş kollarında benzen gibi belirli kimyasallara maruz kalma ALL gelişim riskini artırabilir.
Tedavi
ALL’ de tedavi, çocuk veya erişkin hematoloğu kontrolünde yapılacak kemoterapi, radyasyon tedavisi, kök hücre nakli ve hedefe yönelik tedavilerden oluşmaktadır.
Risk
Çocukluk çağı lösemileri arasında en yaygın türdür. Genellikle 2 ila 5 yaş arasındaki çocuklarda görülür. Yetişkinlerde de görülebilir. ALL en iyi tedavi edilen çocukluk lösemi tipidir.

Hastalık Sorgulama Programı