Bilgi
Akut Miyeloid Lösemi’de belirtiler herhangi bir enfeksiyon olmaksızın devam eden ateş, yorgunluk, sersemlik, nefes darlığı, soluk cilt, sık burun ve diş eti kanamalarıdır.
Sebep
Kemiğin ortasında bulunan yumuşak süngerimsi yapıdaki maddeye kemik iliği denilmektedir. Mikroplarla savaşan lökositler yani beyaz kan hücreleri (nötrofil, bazofil, eozinofil, lenfosit ve monosit) kemik iliğinde üretilmektedir. Kemik iliğindeki lökositlerin anormal çoğalmasına Akut Myelositik Lösemide(AML), denilmektedir. Bu hastalıkta, aşırı üretiminden dolayı kemik iliğinde, normal hücrelerinin yerini olgun olmayan blast denilen hücreler almıştır. Bu aşırı hücre çoğalması, normal kan hücrelerinin çoğalmasını engellemektedir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı bir tıbbi öykü ve fizik muayene önceliklidir. Kan testlerinde anormallik tespiti halinde (yüksek seviyede beyaz kan hücreleri ve diğer kan hücrelerinin düşük seviyeleri) doktorunuz kemik iliği biyopsisi yapmak isteyebilir.
Etken
AML’nin kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak yüksek dozda radyasyona maruz kalma ve bazı iş kollarında benzen gibi belirli kimyasallara maruz kalma ALL gelişim riskini artırabilir.
Tedavi
AML’ de tedavi, çocuk veya erişkin hematoloğu kontrolünde yapılacak kemoterapi, radyasyon tedavisi, kök hücre nakli ve hedefe yönelik tedavilerden oluşmaktadır.
Risk
Hastalık erkeklerde ve yaşlılarda daha yaygındır.Radyasyon ve kimyasallara maruziyet riski artırır.

Hastalık Sorgulama Programı