Bilgi
Dışkılama sırasında makat bölgesinde ağrı ile başlar, daha sonra kızarıklık, şişlik ve sıcaklık artışı gibi belirtiler ortaya çıkar. Ayrıca ateş, terleme, halsizlik ve makattan iltihap şeklinde akıntı ve makatta şişlik ele gelmesi diğer belirtileridir.
Sebep
Anal apse, makatta iltihaplanma sonucu irin toplanması ile oluşur. Genellikle makat salgı bezlerinin iltihaplanmasından köken alır ve yayılır. Bu bezlerin esas görevi, mukus salgılayarak dışkı çıkışını kolaylaştırmaktır.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene ve gereğinde kan tetkikleri. Çoğu hastada tanı için muayene yeterlidir. Bazen ultrason ve MR istenebilir.
Etken
Dışkı bezlerin salgı çıkış noktalarını tıkanması ve iltihaplanması
Tedavi
Acil cerrahi gerektiren iltihabi bir hastalıktır. Anestezi altında apse drenajı yapılır. Apse boşaltıldıktan sonra, ağrı, ateş ve diğer iltihabi bulgular hızla iyileşecektir. Bu iyileşme sürecinde antibiyotik, ağrı kesici ve sıcak su oturma banyosu kullanılabilir. Uygun antibiyotik tedavisine hekiminiz karar verecektir. Anal apsenin tanı ve tedavisi geciktikçe, apse hızla yayılır ve kompleks bir hal alır.
Risk
Bu durum daha sık olarak erkeklerde ve sindirim sistemi hastalığı olanlarda görülür. Her yaş grubunda görülebilmekle birlikte 30-40 yaş arasında daha sık görülür. Sıklıkla dışkı yumuşaklığının arttığı ilkbahar-yaz aylarında görülür. Sulu dışkı bezlerin salgı çıkış noktalarını tıkayarak hastalığı tetiklemektedir.

Hastalık Sorgulama Programı