Bilgi
Atriyal fibrilasyonda, çarpıntı (kalbinin attığını hissetme), artmış kalp hızı, bayılma hissi, nefes darlığı, bayılma, göğüs ağrısı gibi belirtiler görülür.
Sebep
Atriyal fibrilasyon, kalbin üst odalarının (atriyumlar) normal kasılma yerine titreştiği bir durumdur. Normalde kalp belli bir ritim ile kasılır. Sağ kulakçığın tavanında bulunan ve sinüs düğümü adı verilen bir noktadan düzenli olarak çıkan elektrik uyarıları, önce kulakçıkları, daha sonra da kulakçıklar ile karıncıklar arasında bulunan ve atrioventriküler düğüm denilen noktayı geçerek karıncıkları uyarır. Karıncıkların uyarılması ile karıncıklar kasılır ve kan vücuda pompalanır. Atriyal fibrilasyonda, kulakçıklarda normalin dışında ve birçok farklı noktadan kaynaklanan düzensiz uyarılar çıkar. Bu durum hem kalbin ahenginde bozulma (aritmi), hem de normalden çok hızlı atmasına neden olur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, kalp muayenesini de içeren sistemik muayene, EKG, kan tetkikleri, gereğinde 24 saatlik EKG kaydı (Holter), ekokardiyografi, anjiyografi ve elektrofizyolojik değerlendirme (EPS).
Etken
Atriyal Fibrilasyonun altında yatan nedenler genellikle mitral kapak hastalığı, hipertansiyon, kalp yetmezliği, aşırı alkol kullanımı, tiroid bezinin aşırı çalışması (hipertiroidi), bazı uyarıcı maddeler (kokain, metamfetaminler) ve diğer hastalıklardan kaynaklanan stres durumlarıdır.
Tedavi
Atrial fibrilasyon için birçok tedavi seçeneği mevcut olup, bunlar; ilaç tedavisi, kardiyoversiyon (kalp ritminin ilaç ya da elktrik akımı yoluyla normale çevrilmesi), ablasyon tedavisi (farklı odakların kontrollü yakılması tedavisi) ve pacemaker (pil) tedavisidir.
Risk
Atriyal fibrilasyon özellikle yaşlılarda daha yaygındır. Atriyal fibrilasyon tanılı hastalarda Kardiyolog önerisi ile emboli profilaksisi (pıhtı oluşumunun önlenmesi) amacıyla kumadin tedavisi kullanılabilir.

Hastalık Sorgulama Programı