Bilgi
En sık görülen belirti kalçadaki şiddetli ağrılardır. Bu ağrılar kalçanın önünde, arkasında, kasıkta ve uylukta gözükür ve ödeme bağlı olarak şiddeti artabilir. Yürürken kalçada batma, adım atarken kısıtlılık ve yürüme bozukluğu avasküler nekrozun belirtileri arasındadır.
Sebep
Avasküler Nekroz genellikle femur adı verilen üst bacak kemiğinin baş kısmında meydana gelen bir rahatsızlıktır. Femur başını besleyen kılcal damarların kan dolaşımının bozukluğu ile meydana gelir ve bu hastalıkta kemik kururken, çevresindeki kıkırdak da bozulmaya başlar.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, ilaç ve ameliyat öyküsü, fizik muayene ve kalça MR’ı gibi görüntüleme yöntemleri
Etken
Avasküler kalça nekrozu kanın uyluk kemiğinin (femur) üst kısmına akması engellendiği zaman meydana gelir. Avasküler Nekroz'un en sık rastlanan sebeplerinden biri daha önce geçirilen travmalardır. İkinci büyük sebep aşırı kortizon kullanımıdır. Uzun süreli kortizon kullanan hastalarda yan etki olarak femur başındaki dolaşım bozulur ve Avasküler Nekroz meydana gelebilmektedir. Diğer başlıca sebepleri arasında ise; Alkolizm, Gut Hastalığı, Orak Hücreli Anemi ve daha önce geçirilmiş Kalça cerrahileridir.
Tedavi
Bifosfonat ilaç tedavisi, hiperbarik oksijen tedavisi, ozon tedavisi vePRP denilen “trombositten zengin plazma” tedavisi denenmektedir. Hastalığın ileri evrelerde femur başının çökmesi sonucu hastaya total kalça protezi ameliyatı uygulanır.
Risk
Uzun süreli kortizon tedavisi kullanımı avasküler nekroz gelişimi için önemli bir risk faktörüdür.

Hastalık Sorgulama Programı