Bilgi
Bu bozukluğa sahip hastalar bazen aşırı enerjik, hiperaktif ve dürtüsel davranışların eşlik ettiği ataklar, bazende çökkün bir ruh durumu ile birlikte aşırı üzüntü atakları gösterirler. Bipolar (iki uçlu) bozukluk denmesinin nedeni de budur. Bipolar bozukluk bazen çok ciddi olabilir ve kişide intihar düşünceleri ve girişimlerine neden olabilir. Hastalığın belirtileri arasında depresyon (aşırı üzüntü), umutsuzluk, inhitar düşünceleri, intihar girişimleri, uykusuzluk, yorgunluk, heyecanlılık, huzursuzluk, aşırı enerjik olma, dürtüsel ve pervasız davranışlar bulunmaktadır.
Sebep
Bipolar Bozukluk, kişinin bazen aşırı neşeli ve enerjik bazen de aşırı üzüntülü ve depresif olması şeklinde giden bir duygu durum bozukluğu ile karakterize psikiyatrik bir hastalıktır. Aynı zamanda manik-depresyon ya da manik-depresif bozukluk olarak da adlandırılır.
Bakım
-
Tahlil
Psikiyatrik öykü, muayene ve testler ile yani klinik olarak tanı konulur. Şüpheli durumlarda beyin MR'ı da yapılabilir.
Etken
Hastalığın ortaya çıkış nedeni kesin olarak bilinmemekle birlikte, beyin kimyasındaki / sinyal iletimindeki düzensizliğin önemli bir etmen olduğu düşünülmektedir.
Tedavi
Uzman psikiyatr kontrolünde ilaç tedavisi, psikoterapi ve gereğinde EKT (Elektro Konvülsif Tedavi) planlanabilir.
Risk
Bipolar bozukluk genellikle 15-25 yaş arasında görülür ve sıklıkla yaşam boyunca sürer. Ancak her yaşta görülebilir. Her 100 kişiden 1-2'sinde görülür. Tüm dünyada benzer sıklıkta görülmektedir. Kadın-erkek arasında görülme sıklığı açısından fark yoktur. Hastalıkta genetik yatkınlık önemli bir risk olarak görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı