romatoid artrit


Bilgi

Sebep

Bakım

-

Tahlil

Jüvenil romatoid artritin hiçbir kesin tanı koydurucu klinik ve laboratuvar bulgusu yoktur. Eklem ağrısıyla gelen bir çocuğa jüvenil romatoid artrit tanısı konması için gereken kriterler; çocuk 16 yaşın altında olmalı, 6 haftadan uzun süren ve bir veya birden fazla eklemi tutan artrit (ağrı, iltihap, şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ve ısı farkı) tespit edilmeli ve diğer artrit sebepleri elenmeli. Tanı bu kriterler, fizik muayene bulgularına ve kan tetkiklerine dayanarak konur.

Etken

Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalığın bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucu (otoimmün hastalık) olduğu düşünülmektedir.

Tedavi

Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, metotreksat, kortizon türevi ilaçlar ve çeşitli immünsüpresif ilaçlar kullanılmaktadır. Tanı ve tedavi Pediatrik Romatoloji uzmanı veya Çocuk Hastalıkları uzmanı tarafından yönetilmelidir. Bu hastalıktan muzdarip çocukların çoğu, erken tedavi görürlerse kalıcı bir sakatlık oluşmadan, tamamen iyileşmektedirler.

Risk

Juvenil romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri vardır. Kortizonlar gibi bazı ilaçlar büyümeyi durdurabilir. Yetersiz büyüme, iştah bozukluğundan da kaynaklanabilir.
İletişim
Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
Bize Ulaşın

Bu alan site ile ilgili soru, sorun ve görüşleriniz içindir. Sağlık ile ilgili konularınızı ilgili doktorun profilindeki 'Soru Sor' kısmından yazabilirsiniz.

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı