Hipertiroidi

Bilgi
Sebep
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü ve fizik muayene, kan tetkikleri (tiroid hormon düzeyleri) gereklidir. Tiroid ultrasonografisi, sintigrafisi ve radyoaktif iyot tutulum testi, göz muayenesi tanıyı doğrulamak için kullanmaktadır. Tanıda; serum TSH düzeylerinde azalma, serum T3 ve T4 düzeylerinde yükselme, iyot tutulum artışı yardımcıdır.
Etken
Hipertiroidinin birçok sebebi olmakla birlikte en önemli sebepleri; Graves hastalığı, toksik multinodüler guatr ve soliter toksik tiroid adenomu sayılabilir.
Tedavi
Tedavi şekli, hipertiroidi kliniği oluşturan hastalığın tipine, hastanın yaşına ve genel durumuna bağlıdır. Üç çeşit tedavi bulunmaktadır: tiroit hormonunun üretiminin engellenmesi (ilaç tedavisi), tiroit bezlerinin bir kısmını parçalayarak hormon üretimini azaltan radyoaktif iyot kullanımı ya da cerrahi müdahaleyle bezlerin bir kısmının alınmasıdır. Hangi tedavi seçeneğinin daha uygun olacağına Endokrinoloji uzmanının karar vermesi uygun olacaktır.
Risk
Hipertiroidili hastalarda; sinirlilik, duygusal tutarsızlık, saldırgan tavır, sıkıntı ve bazen sanrılar gibi psikolojik değişikliklerin görülebildiği akılda tutulmalıdır.

Hastalık Sorgulama Programı