Romatoid artrit

Bilgi
Sebep
Bakım
-
Tahlil
Jüvenil romatoid artritin hiçbir kesin tanı koydurucu klinik ve laboratuvar bulgusu yoktur. Eklem ağrısıyla gelen bir çocuğa jüvenil romatoid artrit tanısı konması için gereken kriterler; çocuk 16 yaşın altında olmalı, 6 haftadan uzun süren ve bir veya birden fazla eklemi tutan artrit (ağrı, iltihap, şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ve ısı farkı) tespit edilmeli ve diğer artrit sebepleri elenmeli. Tanı bu kriterler, fizik muayene bulgularına ve kan tetkiklerine dayanarak konur.
Etken
Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalığın bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucu (otoimmün hastalık) olduğu düşünülmektedir.
Tedavi
Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, metotreksat, kortizon türevi ilaçlar ve çeşitli immünsüpresif ilaçlar kullanılmaktadır. Tanı ve tedavi Pediatrik Romatoloji uzmanı veya Çocuk Hastalıkları uzmanı tarafından yönetilmelidir. Bu hastalıktan muzdarip çocukların çoğu, erken tedavi görürlerse kalıcı bir sakatlık oluşmadan, tamamen iyileşmektedirler.
Risk
Juvenil romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri vardır. Kortizonlar gibi bazı ilaçlar büyümeyi durdurabilir. Yetersiz büyüme, iştah bozukluğundan da kaynaklanabilir.

Hastalık Sorgulama Programı