Osteomiyelit

Bilgi
Sebep
Bakım
-
Tahlil
Kemik ağrısı, yumuşak doku şişliği, ekstremite hareketlerinde kısıtlılık gibi bulguların varlığında hastalar osteomiyelit açısından ayrıntılı bir şekilde araştırılmalıdır. Öykü ve fizik muayene yanında kan tahlilleri, kemik grafileri, MR görüntüleme ve kemik sintigrafisi tanıda önemlidir. Cilde ağızlaşan bir iltihap varsa oradan, yoksa iğne aspirasyon yöntemiyle alına iltihaplı materyalden kültür yapılması da tanıyı destekler bilgi verecektir.
Etken
Akut osteomiyelit, vücudun herhangi bir yerindeki enfeksiyondan (üst solunum yolu enfeksiyonu) kana karışan mikropların kemiğe gelmesi sonucu oluşur. Çocukluk çağında daha sık görülür. Kronik osteomiyelit ise genellikle geçirilmiş kemik ameliyatları, kazalar ya da akut osteomiyelitin yetersiz tedavi edilmesi sonucu ortaya çıkar. Osteomiyelit özellikle omurga, ayak ve topuk kemiğinde sık görülür. Osteomiyelit, protez takılan ekleme komşu kemiklerde de görülebilir. Omurga osteomyeliti, bakterinin genellikle kana karışıp omurgaya gelmesi sonucu meydana gelir. Ayak ya da topuk osteomyeliti ise daha çok ayak yarasından kemiğe mikrobun geçmesi ile oluşur. Osteomiyelite en sık neden olan mikroorganizmalar arasında Staphylococcus aureus ve gram negatif enterik basiller bulunmaktadır.
Tedavi
Osteomiyelit tedavisi geniş spektrumlu antibiyotik tedavisinin yanında cerrahi tedaviyi de kapsamaktadır. Antibiyotik uygulamasına dirençli olgularda, ortopedistlerce enfekte kemiğin çıkarılması veya cerrahi olarak temizlenmesi ameliyatı yapılabilir. Aynı zamanda, hastanın durumunun düzeltilmesi ve altta yatan hazırlayıcı faktörlerin ortadan kaldırılması da tedavi hedefleri arasındadır.
Risk
Yaşlılık, şeker hastalığı, bağışıklık sistemini zayıflatan ilaçların kullanılması, aşırı sigara ve alkol kullanımı osteomiyelit riskini artırır.

Hastalık Sorgulama Programı