Bilgi
Genellikle herhangi bir şikayete yol açmayan ve komplikasyonlara neden olmayan basit böbrek kistleridir. Eğer böbrek kisti büyürse sırt bölgesinde ya da yan taraflarında künt bir ağrı oluşturabilir.
Sebep
Böbrek kisti, böbrek dokusu içinde bulunan, böbrek havuzcuklarıyla irtibatlı olabilen ve içi sıvı ile dolu olan kitlelerdir. Doğuştan ya da sonradan ortaya çıkabilir. Doğuştan olan böbrek kistlerine konjenital böbrek kistleri denir. Sonradan ortaya çıkan böbrek kistlerine basit böbrek kisti adı verilir
Bakım
-
Tahlil
Fizik muayene, idrar ve kan tetkikleri, renal ultrason ve gereğinde BT veya MR
Etken
Böbrek kistlerinin neden oluştuğu net değildir
Tedavi
Basit böbrek kistleri hiçbir belirti vermiyorsa ve böbrek fonksiyonlarına etki etmiyorsa, tedavi ihtiyacı yoktur. Periyodik olarak böbrek kistinin genişlemiş olup olmadığını görmek için ultrason gibi görüntüleme testleri önerebilir. Böbrek kistinde değişiklikler ve belirtiler varsa, o zaman tedavi gündeme gelir. Kist içeriğinin aspirasyonu (iğne ile boşaltılması) veya cerrahi olarak çıkarılması nadiren gerekebilir. Nefroloji ve Üroloji uzmanı tedaviyi yönetmelidir.
Risk
Elli yaş üzerindeki kişilerin her ikisinden birinde basit böbrek kisti bulunur. Oldukça sıktır ve kansere dönüşüm riski yoktur.

Hastalık Sorgulama Programı