Epilepsi (Absans Nöbet)

Bilgi
Nöbet esnasında kişiyi gözlemleyenler, hayale dalmış zannedebilirler. Ancak absans nöbet sırasında kişi uyarıları algılayamaz ve çevresinden haberdar değildir, kısa süreli bilinç kaybı mevcuttur. Çocukların zaman zaman hayallere dalmaları bu nöbetlerin fark edilmesini zorlaştırmaktadır. Absans nöbetleri erişkinlerde de görülebilir ama nispeten nadirdir. Sıklıkla 6-12 yaş arasında görülür.
Sebep
Epilepsi sara hastalığı olarak da bilinir. Beynin içinde bulunan sinir hücrelerinde meydana gelen anormal elektrik deşarjı sonucu ortaya çıkar. Hastalık, genellikle geçici bilinç kaybı, kollarda ve bacaklarda kasılmalar ve titremeler gibi anormal vücut hareketleri ile kendini gösterir. Farklı türde sara nöbetleri vardır. Absans nöbetleri jeneralize nöbetler olarak adlandırılan tüm beyine yayılan nöbetlerdendir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik muayene, Elektroensefalografi (EEG), beyin bigisayarlı tomografi (BT), beyin MR ve gereğinde fonksiyonel MR. Nöbet sırasında EEG çekilmesinin tanının kesinleştirilmesinde en önemli anahtar olduğu unutulmamalıdır.
Etken
Epilepsi nedenleri arasında kafa travmaları, kalıtım (genetik yatkınlık), beyin tümörleri ve enfeksiyon bulunmaktadır. Ancak hastalarının yarısından çoğunda, herhangi bir neden olmaksızın hastalık gelişmiştir.
Tedavi
Epilepsi tedavi edilebilir bir hastalıktır; ancak uzun süreli tedavi ve izlem gerektirebilir. Ancak epilepsinin nedeninin ne olduğu, tedavi başarısını belirleyen en önemli faktördür. Epilepsi hastalığı tedavisinde ilaçların yanında, yeni cerrahi yöntemler ve beyin pilleri de kullanılabilmektedir. Nöroloji ve çocuk nörolojisi bölümleri ilgilenir. Absans nöbetler, ilaç tedavisine iyi cevap verir.
Risk
Epilepsi her yaşta olabilir ama durumun başlangıcı genellikle küçük çocuklar ve 65 yaş üstü bireylerdedir. Epilepsi aile öyküsü hastalığın gelişmesi riskinizi arttırabilir. Bir kafa yaralanması epilepsiye neden olabilir. Absans nöbetlere özellikle çocukluk yaşlarında daha sık rastlanır ve kızlarda daha sıktır. Bazı çocuklarda daha ileri yaşlarda tonik-klonik nöbetler ortaya çıkabilir

Hastalık Sorgulama Programı