Bilgi
Demir eksikliğinin belirtileri arasında; cilt solgunluğu, vücutta güçsüzlük, yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu, baş ağrısı, ellerde ve ayaklarda uyuşma, sinirlilik hali, kulakların uğuldaması, dudaklarda çatlaklar ve ağız kenarında yaralar, tırnakların çabuk kırılması, saçlarda dökülme sayılabilir. Demir eksikliğinin ileri derece belirtileri arasında; çarpıntı, toprak veya buz yeme ve huzursuz bacak sendromu gibi durumlar da görülür.
Sebep
Dünya Sağlık Örgütü’ne göre; hemoglobin değerlerinin kadınlarda 12 gr/dl, erkeklerde 14 gr/dl’nin altına düşmesi durumu “anemi” yani kansızlık olarak adlandırılmaktadır. Demik eksikliği de dünyada en çok görülen anemi türüdür. Özellikle az gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerde demir eksikliğine bağlı kansızlık görülme oranı yüksektir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, demir parametreleri, periferik kan yayması değerlendirmesi ile tanı konur. Gereğinde karın ultrasonu, endoskopi ve kolonoskopi planlanır.
Etken
Demir, kırmızı kan hücresinin yapımında kullanıldığından eksikliğinde anemi görülmektedir. Demir eksikliği anemisi, çeşitli nedenlere bağlı olarak vücuttaki demir miktarının azalması sonucu ortaya çıkar.
Tedavi
Demir eksikliği anemisi ile iç hastalaıkları, hematoloji , çocuk hastalıkları ve çocuk hemotolojisi bölümleri ilgilenir. Gerekli tetkikler ile demir eksikliğine bağlı aneminin neden oluştuğu belirlenir. Tedavisinde aneminin türüne göre kemik iliği naklinden, kan veya demir veremeye kadar pek çok yöntem bulunmaktadır. En önemlii kısmında demir eksikliğine neden olan etkenin tedavi edilmesi yer alır. Eğer hastanın ülseri var ise, bunun tedavi edilmesi kanamayı durduracağı için aneminin tekrar etmesini engeller. Adet kanaması yoğun olan kadınların hormonal destek alıp, adet dönemlerin düzenlenmesi anemiyi ortadan kaldıracaktır.
Risk
Anemi, kendisi başlı başına bir hastalık olduğu gibi, aynı zamanda diğer birçok hastalığın belirtilerinden birini de oluşturur. Demir eksikliği, özellikle menapoz sonrası kadınlar ve her yaşta erkekte, öncelikle mide ve bağırsak kanseri olmak üzere pek çok önemli hastalığın da belirtisi olabilir.

Hastalık Sorgulama Programı