Bilgi
Bu kanamalar, genellikle kadınlarda adet görmeye başladıktan sonraki ilk yıllarında veya menapoza yakın dönemlerinde görülür. Normal adet kanamalarının arasında vajinadan kan gelmesi dışında anormal kıllanma da belirtiler arasında yer alabilmektedir.
Sebep
Disfonksiyonel uterus kanaması, rahim ya da rahim ağzı kanseri, iltihap (enfeksiyon), rahmin doğuştan olan yapısal bozuklukları ya da gebelik gibi bilinen herhangi bir nedene bağlı olmayan rahim kanamasıdır. Disfonksiyonel uterus kanaması diyebilmek için altta yatan patolojik nedenleri olmadığının gösterilmesi lazımdır. “Adet düzensizliği” olarak da adlandırılabilir.
Bakım
-
Tahlil
Organik bir nedenin ekarte edilmesi önemlidir. En sık nedeni olan gebelikle ilgili problemler öncelikle araştırılmalıdır. Hastanın yaşına ve şikayetine uygun tanı testleri seçilmelidir. Pelvik muayene, gebelik testi, USG, tam kan ve pıhtılaşma faktörleri, troid fonksiyon testleri ve diğer hormonlar, kolposkopi ve biyopsi, endometrial biyopsi, histereskopi, histerosalpingografi gerekli olabilir.
Etken
Disfonksiyonel uterus kanamasının en sık nedenleri hormon dengesizliği ve yumurtlamanın olmamasıdır. Östrojen ve progesteron hormonlarının salınımının olmaması sonucu yumurtlama olmaz.
Tedavi
Amaç, normal fizyolojik menstrüel siklusa benzer siklus yaratmaktır. Hastanın kanadığı süre, miktar ve siklus düzeni önemlidir. Hastanın sistemik sorunları ve gebe kalmayı isteyip istemediği göz önüne alınarak, oral kontraseptifler veya hormon tedavileri kadın hastalıkları ve doğum uzmanı yönetiminde kullanılmaktadır.
Risk
Doğum kontrolünde kullanılan rahim içi araç, hormon replasman tedavileri, kortizon türevi tedaviler, antidepresanlar, dijitaller (kalp ilacı), antikoagulanlar (kan sulandırıcı), yoğun stres, beslenme bozuklukları (obezite, anoreksia ve bulimia), aşırı fizik egzersiz ve sigaranın disfonksiyonel uterus kanaması yani adet düzensizlikleri için risk faktörü olduğu unutulmamalıdır.

Hastalık Sorgulama Programı