Bilgi
Ağız kuruluğu, çok su içme, gece sık idrara çıma, bulanık görme ve aşırı kusma başlıca belirtileridir. Ayrıca iri bebek gelişimi bebek ve anne açısından birçok risk taşır. Doğumun zorlaşmasına ve doğum sırasında omuz çıkıkları, sinir yaralanmaları, solunum sıkıntısı, şeker düşüklüğü ve sarılık gibi durumlara neden olabilir.
Sebep
Gestasyonel diyabet, ilk defa gebelik sırasında saptanmış kan şekeri yüksekliğidir. Yani gebelik öncesinde diyabet hastalığı olmayan kadınlarda, gebelikte ortaya çıkan diyabeti tanımlamak için kullanılır. Görülme sıklığı % 2-4’dür. Gebeliğin 24. ile 28. haftaları arasında diyabet açısından tarama testi her gebeye önerilmekle birlikte, riskli grupta mutlaka yapılmalıdır.
Bakım
-
Tahlil
İdeal olanı gebelik planlandığında kişinin açlık ve tokluk kan şekerine bakılmasıdır. Eğer gebelik öncesi değerlenme mümkün olmamışsa, ilk gebelik muayenesinde Açlık Kan Şekeri (AKŞ)’ne bakılarak hasta değerlendirilmelidir. Ülkemizde tüm gebelerde 24-28. haftalarda 50 gram glukoz tarama testi uygulanmaktadır. Bu testin normalden yüksek olması durumunda 100 gram Oral Glukoz Tarama Testi (OGTT) yapılmakta ve tanı ancak bu şekilde konulmaktadır.
Etken
Gebelik dönemi sırasında salgılanan pek çok hormon kan şekerinin yükselmesi yönünde rol oynamaktadır. Özellikle plasentadan salınan kortizon benzeri hormonlar, kan şekerinin düşmesi için uğraşan insülin hormonuna karşı bir etki ile kan şekerini yükseltmektedir. Kan şekerini düşüren insülin hormonuna karşı da özellikle gebeliğin 24. haftasından itibaren bir direnç gelişir ve bu durum normal gebeler için bir problem teşkil etmezken “önceden kan şekerinin dengelenmesinde sorun olan hastalar açısından” kan şekerinin yükselmesine neden olur. Annenin kanı bebeğe geçer ve bebek anneden aldığı kan ile beslenir. Annenin kanındaki yüksek şeker miktarı, bebeğin kan şekeri düzeyini de yükseltir. Bu durum, bebekte insülin hormonu artışına neden olur. İnsülin hormonu bebekte büyümeyi hızlandırır ve bu bebeklerin ağırlığı genellikle 4 kg’ın üzerinde olur (iri bebek).
Tedavi
Tüm gestasyonel diyabetli gebelerin %15-20'sinde insülin tedavisine ihtiyaç duyulurken hastaların büyük bir kısmında bir diyet uzmanı ile beraber düzenlenen diyet ve egzersiz yeterli olmaktadır.
Risk
Gestasyonel diyabetli annelerin çocuklarında, ileride tip 2 diyabet görülme riski daha fazladır. Anne adayının 25 yaş üstünde olması, ailesinde tip 2 diyabet hastalığı olması, şeker hastalığı için risk faktörlerini taşımak, daha önceden gestasyonel diyabet geçirmek, şişmanlık (obezite) ve tansiyon yüksekliği gestasyonel diyabet riskini artırır.

Hastalık Sorgulama Programı