Bilgi
Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk ve açıklanamayan kilo kaybı, sık görülen belirtiler olmakla birlikte hiçbir açık belirti de olmayabilir. Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı tip 1’e göre daha yavaştır ve bu yüzden tespiti de daha zordur. Bazı tip 2 diyabetli kişilerde hiç bir erken belirti görülmez ve başlangıçtan bir kaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonların varlığıyla teşhis edilirler.
Sebep
Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet, kişinin kan şekeri düzeyini ayarlayamaması ve ölçümlerde kan glukoz seviyesinin belli bir değerin üzerinde olması durumudur. Şeker hastalığının iki nedeni vardır. Birincisi, pankreasta yeterli miktarda kan şeker seviyesini ayarlayan hormon olan insülin hormonu üretilemez. Bu duruma tip-1 diyabet (insüline bağımlı diyabet) denir. İkincisi, pankreasta insülin üretimi normaldir fakat dokularda insüline direnç gelişmiştir yani vücut insüline cevap vermez. Bu duruma da tip-2 diyabet (insüline bağımlı olmayan diyabet, tip 2 diyabet) denir. Gebelik öncesinde diyabet hastalığı olmayan kadınlarda, gebelikte ortaya çıkan diyabeti tanımlamak için gestasyonel diyabet ifadesi kullanılmaktadır.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, açlık v e tokluk kan şekeri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kolesterol düzeyleri, EKG, Göz dibi muayenesi, idrar tetkikleri ve HbA1C denilen son üç aylık kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veren test.
Etken
Glukoz başta beyin olmak üzere vücudun tüm organlarının önemli bir besin kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan glikozu, pankreas bezinin salgıladığı insülin hormonu yardımıyla kullanır. Tip 2 diyabette, vücut dokularında insüline karşı direnç gelişmiştir ve buna yol açanın da obezite, diyet alışkanlıkları (yanlış beslenme) ve fiziksel hareketsizlik olduğu düşünülmektedir. Özellikle karbonhidrat ağırlıklı beslenme önemli bir nedendir.
Tedavi
Diyabet tedavisi diyabetin tipine bağlıdır. Tip-2 diyabet tedavisi, kilo verme ve egzersizle başlamaktadır. Eğer bunlar ile kan şekeri kontrol edilemezse, ağız yoluyla kullanılan şeker düşürücü ilaçlar kullanılır ve eğer bu da başarısız olursa insülin tedavisine geçilir.
Risk
Tip 2 diyabetle ilişkilendirilen risk faktörlerinden bazıları; obezite, diyet alışkanlıkları (yanlış beslenme) ve fiziksel hareketsizlik, artan yaş, insülin direnci, ailede diyabet öyküsü, ırk. Hızlı gelişme ve kentleşmeyle ilgili olarak diyetteki değişiklikler ve fiziksel hareketsizlik şeker hastalığı geliştiren kişi sayısında keskin artışlara yol açmıştır.

Hastalık Sorgulama Programı