Eksfolyatif Dermatit

Bilgi
Eksfolyatif dermatitin başlangıç belirtisi ciltte kızarıklıktır. Genellikle genital bölge, gövde ve başı tutar, günler veya haftalar sonra tüm deri yüzeyi kızarık bir hal alır. Birkaç gün sonra da cildin tabakalar halinde kuruyup pul pul dökülmesi durumu ortaya çıkar. Kuru döküntüler kolayca soyulan yapraklar halindedir, renkleri beyaz ya da sarı olabilir. Zaman zaman görülen sulantılı dönemler dışında deri genellikle kurudur. Çoğu olguda şiddetli bir kaşıntı vardır. Saçlı deri tutulabilir, olguların %25’inde alopesi (kellik) vardır.
Sebep
Eksfolyatif dermatit, diğer adıyla eritrodermi, vücudun en az %80’inin eritem (kızarıklık) ve skuamla (cildin kuruyup pul pul dökülmesi) kaplı olduğu klinik bir tablodur.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, cilt muayenesi, kan tetkikleri, cilt biyopsisi
Etken
Eksfolyatif dermatit, hastaların yarısında önceden var olan bir cilt hastalığı üzerinden gelişir. %25’inde ilaçlar, enfeksiyonlar ve sistemik hastalıklar sorumludur. %25 hastada ise herhangi bir neden saptanamaz.
Tedavi
Öncelikle tablonun nedeni saptanmalıdır. İlaç reaksiyonlarında, ilacın kesilmesiyle hızlı bir düzelme gözlenir. Tablo, yukarıda sıralanan sistemik nedenlerden birine bağlıysa, temeldeki hastalık tedavi edilinceye kadar eksfolyatif dermatit kalır. Tedavide topikal (cilt üzerine uygulanan) kortikosteroidler ve antihistaminikler yararlı olabilir; topikal tedavi yetersiz kalırsa, sistemik kortikosteroidler kullanılır. Su kaybına karşı önlemler alınmalıdır.
Risk
Hastalığın seyri altta yatan hastalığa bağlıdır. Nedeni bilinmeyen eksfolyatif dermatit sık sık yineler. Ölüm, enfeksiyon veya kalp damar sistemine ait komplikasyonlara bağlıdır.

Hastalık Sorgulama Programı