Bilgi
Tipik Belirtileri arasında; adet düzensizliği, adetin kısa sürmesi, çok az olması veya hiç olmaması, azalmış cinsel istek, vajinada kuruluk, sıcak basması, konsantrasyon güçlüğü ve çökkün ruh hali sayılabilir.
Sebep
Bir kadında 40 yaşından önce yumurtalıkların (over) çalışmaması durumuna, yani adetten kesilmesi haline ‘erken menopoz’ denir. Prematür over yetmezliği ya da erken yumurtalık yetersizliği olarak da bilinir. Erken yumurtalık yetersizliği, aslında erken menopozdan farklı bir durumdur. Erken menaopoza giren kadınlar adet görmezler ve gebe kalamazlar, ancak erken yumurtalık yetmezliği olanlar düzensiz de olsa adet görebilir ve hatta nadiren gebe kalabilirler.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, hormon düzeyleri, kemik taraması, utrasonografi
Etken
Yumurtalıklarda üretilen östrojen hormonunun (kadınlık hormonu), normal miktarlarda üretilememesi etkendir. Erken yumurtalık yetmezliğinin en yaygın nedenleri; Turner sendromu gibi kromozomal hastalıklar, kemoterapi (kanser ilaçaları) ya da radyoterapiye (ışın tedavisi) bağlı gelişen yumurtalık hasarı ve otoimmün hastalıklardır.
Tedavi
Altta yatan otoimmun hastalık gibi ikincil bir hastalık ile ilişkisi varsa, bu hastalığın tedavisi erken menapoz sürecini yavaşlatabilir ya da tamamen durdurabilir. Fakat birçok durumda bu süreç ilerleyicidir. Erken menapoz sürecini yavaşlatacak bazı hormon tedavileri mevcut olsa da hastanın bireysel özelliklerine göre uzman hekim kontrolünde buna karar verilmelidir.
Risk
Erken Menopoz yaşayan kadınlarda; kısırlık, kemik erimesi (osteoporoz) ve depresyon riskinde artış görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı