Bilgi
Akciğer ödeminde; nefes darlığı, solunum güçlüğü, anormal solunum sesleri, hırıltılı solunum, öksürük, huzursuzluk hali ve aşırı terleme gibi belirtiler görülür.
Sebep
Akciğer kan damarlarında basınç, başta sol kalp yetmezliği olmak üzere, bazı sebeplerden dolayı normal seviyesini aşar. Belli seviyeden sonra oksijenlenmeyi bozar ve daha ileri seviyeye yükselen kan basıncı kılcal damarlar içindeki kanın hava keselerine geçmesine neden olur. Bu durum hava keselerinin sıvı ile dolmasına sebep olur ve oksijenlenmeyi engeller. Bu durum pulmoner (akciğer) ödem olarak tanımlanır.
Bakım
-
Tahlil
Akciğer ödemi teşhisinde hastanın şikayetleri, muayenede elde edilen bulgular ve akciğer grafisi yeterlidir. Ödemin nedenine yönelik tetkikler arasında ise, ekokardiyografi, elektrokardiyografi, kardiyak kateterizasyon gibi tetkikler sayılabilir.
Etken
Akciğer ödeminin sık görülen nedenleri; kalp yetmezliği, kalp krizi, kalp kapaklarında bozukluk, pnömoni (zatürre), zehirlenme, duman solunması (yangın ), böbrek yetmezliği, yüksek rakım (dağ) hastalığı ve ilaç yan etkileridir (ilaç reaksiyonu).
Tedavi
Ani akciğer ödemi hayati tehlikesi olan son derece ciddi bir durumdur. Hava keseciklerindeki bu sıvı (ödem) normal oksijen değişimini engeller ve eğer tedavi edilmezse ölümcül olabilir. Akciğer ödemi tedavisinde ilk uygulanan oksijen tedavisidir. Sonrasında morfin, kalbin yükünü azaltma amaçlı ilaçlar, idrar söktürücüler, kan basıncını ayarlayan ilaçlar gibi tedaviler uygulanır.
Risk
Kalp kapak hastaları, koroner arter hastaları (kalp damar hastalığı), kardiyomiyopati hastaları (kalp kası hastalığı) ve kontrolsüz hipertansiyon hastaları risk altında olan hastalara örnek verilebilir.

Hastalık Sorgulama Programı