Bilgi
Genel olarak hipertiroidi belirtileri görülür. Tipik belirtileri; çarpıntı, titreme, terleme, kadınlarda adet düzensizliği, çabuk sinirlenme, çift görme, iştah artışı, ishal, zayıflamadır. Graves hastalığında, göz kaslarında meydana gelen şişlik nedeniyle, göz küresi dışarı doğru fırlamış (pörtlek göz) gibidir. Hipertiroidi tedavi edilmediğinde kilo kaybına, aşırı duygusallığa, depresyona ve mental ve fiziksel yorgunluğa neden olur.
Sebep
Graves hastalığı bağışıklık sisteminde meydana gelen bir bozukluk sonucu (otoimmun hastalık), tiroid bezinin aşırı çalışması sonucu çok fazla tiroid hormonu üretilmesine (hipertiroidizm) neden olan bir hastalıktır. Halk arasında hastalığa zehirli guatr denir. Graves hastalığı hipertiroidizmin en sık görülen nedenidir.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü ve fizik muayene dışında kan testleri (tiroid hormon düzeyleri) gereklidir. Tiroid ultrasonografisi, sintigrafisi ve radyoaktif iyot tutulum testi tanıyı doğrulamak için kullanmaktadır. Kanda tiroid bezini çok çalışmaya sevk eden antikor, genellikle hastaların ancak % 75 kadarında tespit edilebilir.
Etken
Bu hastalıkta bağışıklık sistemi tiroid bezine saldıran antikorlar üretir. Bu antikorlar tiroid bezinin büyümesine (guatr) ve aşırı tiroid hormonu üretimine (hipertiroidi) neden olur.
Tedavi
Tedavi şekli, hastanın yaşına, genel durumuna, tiroit bezlerinin büyüklüğüne ve hastanın tercihine bağlıdır. Üç çeşit tedavi bulunmaktadır: tiroit hormonunun üretiminin engellenmesi, tiroit bezlerinin bir kısmını parçalayarak hormon üretimini azaltan radyoaktif iyot kullanımı ya da cerrahi müdahaleyle bezlerin bir kısmının alınmasıdır.
Risk
Kalıtım, stres, yaş ve cinsiyet gibi etkenlerin potansiyel risk faktörleri olduklarına inanılmaktadır. Hastalık özellikle 40 yaşın altındaki kişilerde görülür. Kadınlarda (özellikle 20-40 yaşları arası kadınlarda) görülme ihtimali erkeklere göre 10 kat daha fazladır. Romatoid artrit, vitiligo, ve tip 1 diyabet gibi herhangi bir otoimmün hastalığı da riski artırmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı