Bilgi
Tutulan eklemde ağrı, şişlik ve kızarıklık gibi belirtiler ortaya çıkar. Bu şikayetler genellikle tekrarlayıcıdır. En sık tutulan eklemler; ayak başparmağı, ayak eklemleri, ayak bileği, diz ve el eklemleridir. Ağrı ciddi olabilir ve etkilenen ekleme hafif dokunmayla bile şiddetli ağrı duyulabilir.
Sebep
Özellikle protein yapısındaki maddelerin yıkım ürünü olan ürik asidin, atılmasında bir sorun varsa ya da çok fazla üretiliyorsa bu madde vücutta birikir. Kanda bulunan miktarı artar. Ürik asit kristalleri eklemlerde birikerek, eklemlerde iltihaplanmaya neden olur. Bu soruna gut hastalığı denir.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri ile tanı konabilir. Kan ürik asit düzeyinin yüksek olması tek başına gut hastalığı tanısı koydurtmaz. Fakat kesin tanısının konması için, eklemlerden alınan sıvıda, ürik asit kristallerinin varlığını tespit etmek gerekir. Bu eklem sıvısı, şişmiş ve ağrılı olan eklemden alınır.
Etken
Hastalığın nedeni, ürik asit miktarının kanda ve dokularda artmasıdır. Bu ürik asit miktarının artmasında bazı faktörler rol oynamaktadır. Vücutta ürik asit üretimi aşırı derecede artmıştır ya da ürik asidin böbreklerden atılmasında bir bozukluk vardır.
Tedavi
Esas olarak ilaç tedavisi (kolşisin, iltihap gidericiler, ürik asit düzeyini düşüren ilaçlar vs.) ve diyet alışkanlığındaki değişiklikler olarak sınıflandırılabilir. Hedef ağrının azaltılması, akut atakta iltihap süresinin kısaltılması, tekrarlayan ataklardan korunma ve eklem hasarından korunmadır.
Risk
Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülür. Gut hastalığı, en çok 40-65 yaş arasında ortaya çıkar. Kadınlarda genelde menopoz döneminden sonra görülür. Gençlerde görülmesi çok düşük bir ihtimaldir. Kronik böbrek hastalığı olanlarda, idrar söktürücü ilaç kullananlarda, kandaki ürik asit miktarı artar. Ayrıca Bazı şeker hastalığı, yüksek tansiyon, şişmanlık gibi hastalıklar, gutun ortaya çıkmasına neden olur. Kalıtsal faktörler (soya çekim) birçok hastalıkta olduğu gibi, gut hastalığında da önemli bir faktördür.

Hastalık Sorgulama Programı