Bilgi
Genellikle tiroid bezindeki harabiyet yavaş, sessiz ve ağrısız olur. Çoğu hastada herhangi bir şikayet görülmez. Bu hastalar doktora genellikle guatr nedeniyle veya tiroid hormon azlığının neden olduğu halsizlik, bitkinlik, el ve yüzde şişme, ses kalınlaşması gibi şikayetler nedeniyle başvururlar.
Sebep
Hashimoto tiroiditi; tiroid bezinde meydana gelen otoimmün bir iltihaplanma türüdür. Yani vücut kendi tiroid bezini yanlışlıkla yabancı bir doku olarak görür ve onu yok etmek için ona karşı savaş açar. Bu hastalık lenfositik tiroidit ve otoimmün tiroidit olarak da bilinir.
Bakım
-
Tahlil
Hastanın yakınmaları, tıbbi öykü, aile öyküsü, fizik muayene, kan testleri (tiroid hormon düzeyleri), tiroid bezi ultrasonografisi ile tanı konur. Tiroid otoantikorlarının varlığı tanıyı destekler.
Etken
Antikorlar tiroid bezini yabancı bir madde gibi gördükleri için tiroid bezini tahrip etmeye çalışırlar. Bu tahribat nedeni ile önceleri tiroid hormonları çok fazla salgılanır tiroid zehirlenmesi gibi bir durum (hipertiroidi) oluşur. Sonrasında bezin fonksiyonu tamamen bozulur ve hipotiroidi (tiroid bezinin çalışamaması) tablosu ortaya çıkar.
Tedavi
Hastalığı tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yolu yoktur. Tedavi tiroid hormonu fazlalığı ya da azlığını önlemek için yapılır. Erken dönemde antitiroid ilaçlar kullanılırken ilerlemiş hastalıkta tiroid hormon replasman tedavisi uygulanır.
Risk
Hashimoto hastalığı genetik geçişli olabilir ve aile bireylerinden birinde hashimoto hastalığı tespit edilmiş ise ailenin diğer fertlerinde ve çocuklarında da bu hastalık ortaya çıkabilir. Hastaların yaklaşık % 90’ı kadınlardır ve genellikle 40-60 yaş aralığındadırlar.

Hastalık Sorgulama Programı