Bilgi
Hıçkırığın tek belirtisi çıkardığı karakteristik sesidir.
Sebep
Hıçkırık göğüs boşluğu ile karın boşluğunu birbirinden ayıran ve nefes almada önemli rol oynayan diyafram kasının istemsiz kasılmaları sonucu meydana gelir. Her kasılma ses telleri arasındaki ani daralma sonucu değişik bir ses çıkışına neden olur. Bu sese ise hıçkırık adı verilir.
Bakım
-
Tahlil
Tipik yakınma ve nörolojik muayene tanı için yeterlidir. Ancak inatçı hıçkırık durumunda yani altta yatan tıbbi bir durumdan şüphelenilmesi durumunda hıçkırığa neden olabilen faktörün bulunması için bazı kan tetkikleri, görüntüleme testleri (akciğer röntgeni, BT veya MR) ve endoskopik değerlendirmeler gerekli olabilir.
Etken
Hıçkırık nedenleri arasında; aşırı yemek yeme, hızlı yemek yeme, tamamen dolu mide, aşırı alkol alma, fazla hava yutmak, çok sıcak ya da soğuk sıvıların tüketilmesi, stres ve duygusal değişimler bulunmaktadır.
Tedavi
Çoğu insanda hıçkırık birkaç dakika içinde geçmektedir. Bu durumda tedaviye ihtiyaç yoktur. Bazen birkaç saat nadiren de aylarca devam edebilir. Bu tür hıçkırığa inatçı hıçkırık denir. Hıçkırığın 48 saatten fazla sürmesi ya da uyuma, solunum ve beslenmeye engel olacak derecede şiddetli olması durumunda doktora başvurmak gerekir. Klorpromazin başta olmak üzere çeşitli ilaçlar kullanılmaktadır.
Risk
Hıçkırık riskini arttıran faktörler şunlardır: Erkeklerde uzun süreli hıçkırığın gelişme olasılığı kadınlara göre daha fazladır. Kaygı, stres ve heyecan hıçkırıkla bazı durumlarda ilişkili bulunmuştur. Bazı insanlarda genel anestezi sonrasında veya karın organlarına yönelik yapılan ameliyatlar sonucu hıçkırık gelişebilir.

Hastalık Sorgulama Programı