Bilgi
Kas yorgunluğu, güçsüzlük, halsizlik, felç, anormal kalp ritmi (aritmi), bulantı gibi belirtiler görülebilir. Ancak 6 mEq/L üzerinde ilk belirtisi kalp durması ve ölüm olabilir.
Sebep
Hiperkalemi kanda potasyum seviyesinin normalden daha yüksek olması demektir. Potasyum kalp de dahil olmak üzere sinir ve kas hücrelerinin işlevi için önemli bir elektrolittir. Kan potasyum düzeyi normalde litre başına 3,6 ila 4,8 miliekivalandır (mEq/L). Kan potasyum düzeyinin 6.0 mEq / L’den yüksek olması çok tehlikelidir ve acil tedavi gerektirir. Yüksek kan potasyum seviyesi kalp kası ve diğer kasların kasılmasını bozabilir ve bu durum ölümle sonuçlanabilir.
Bakım
-
Tahlil
İlaç ve hastalık öyküsü, fizik muayene yanında; kan sayımı, böbrek fonksiyon testleri, kan şekeri, kan ve idrar potasyum düzeyi, EKG, arter kan gazı, CPK (kas yıkım enzimi) tetkikleri tanıda kullanılacaktır.
Etken
En sık görülen nedeni böbrek yetmezliği ve kullanılan bazı ilaçlardır. Bunların dışında, Addison hastalığı, rabdomiyoliz yani kana potasyum salınmasına neden olan kas liflerinin parçalanması, anjiyotensin dönüştürücü enzim (ACE) inhibitörleri kullanımı, ağır yaralanma veya yanık nedeniyle kırmızı kan hücrelerinin hasar görmesi ve aşırı potasyum takviyesi kullanımı da hiperkalemiye neden olabilir.
Tedavi
Hiperkalemi ciddi ve potansiyel olarak yaşamı tehdit eden bir hastalıktır. Potasyum seviyenizi etkileyen bir ilacı değiştirmeniz gerekebilir ya da yüksek potasyum seviyesine neden olan başka bir tıbbi durumun tedavisi gerekebilir. Yüksek potasyum tedavisi genellikle altta yatan nedene yöneliktir. Bazı durumlarda acil ilaç veya diyaliz gerekebilir.
Risk
Kronik böbrek yetmezliği hastaları, takip eden doktorun diyet önerilerine mutlaka uymalıdır. Potasyum kısıtlı diyet önerilerine uymayan böbrek yetmezliği hastalarında hiperkalemi önemli bir ölüm sebebidir. Diğer bir konu da kan potasyum düzeyini yükselten ilaçlardır. Özellikle böbrek hastaları doktorunun izni olmadan kesinlikle ilaç kullanmamalıdır.

Hastalık Sorgulama Programı