Bilgi
Göz etrafında ağrı, göz yorulması, gidip gelen bulanıklık, kolay dikkat dağılması gibi şikayetler ile başlar ve bunlar özellikle uzun süre yakın mesafe çalışmalarında oluşur. Bu kişiler yakını iyi göremezler.
Sebep
Kornea ve mercekte kırılan ışınlar görme merkezinin arkasında odaklanıyorlarsa, göz yakını net göremez. Bu durum Hipermetropi olarak tanımlanır. Hipermetropi halk arasında yakını görememe hastalığı olarak bilinir.
Bakım
-
Tahlil
Doğru tanı için iyi bir göz muayenesi gerekir.
Etken
Kornea ve mercekte kırılan ışınların görme merkezinin arkasında odaklanması nedeniyle ortaya çıkar. Hipermetropi doğuştan olabileceği gibi, çevresel ve genetik faktörlere bağlı olarak da oluşup ilerleyebilir.
Tedavi
Gözlük ve kontakt lens kullanımıyla görüntü netleştirilebileceği gibi Excimer Lazer yöntemiyle hipermetropi tamamen tedavi edilebilir.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı