Bilgi
Bozukluğa bağlı olarak çöküntü ve kaygı durumları sıkça görülür. Dolayısıyla yorgunluk, bitkinlik, nefes darlığı, çarpıntı, üşüme, terleme, uykusuzluk gibi belirtiler görülebilir. Kişi kendini sürekli hasta hissettiği için kendini yeterince işine veremez ve iş performansı çok düşer. Yalnız kaldıkça ve başka işlere dikkatini veremediği için şikayeti artar ve daha kötüye gider. Hayatı hem kendine hem de birlikte yaşadığı kişilere zehir eder. Ayrıca sorunun psikolojik olabileceğine inanmadığı için psikolojik desteği de kabul etmez. . Bu bozukluk yalnız kendilerine sıkıntı vermez; aynı zamanda yakınlarını da bıktıracak seviyeye gelebilir.
Sebep
Hipokondriyazis, herhangi bir hastalığı olmadığı ve tıbbi tahlilleri normal olduğu halde, kişinin şiddetli veya ciddi bir hastalığı olduğuna en az 6 ay süreyle inanması ve bu konuda yoğun bir korku yaşamasıdır. Hipokondriyazis, halk arasında, hastalık hastası olmak şeklinde tanımlamaktadır. Hipokondriyak hastaların yaklaşık %80’inde ek olarak depresyon veya panik bozukluk gibi anksiyete bozuklukları olabilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene ve hastanın yakınmalarına yönelik gerekli tetkikler yapılabilir. Ancak hastanın onlarca kez farklı merkezlerde ve farklı hekimlerce tetkik edildiği ve hastalık adına herhangi bir tıbbi veriye rastlanmadığı görülecektir. Bu noktada psikiyatrik muayene ile tanı konulabilir
Etken
Hipokondriyazis'in nedeni saptanmamıştır. Fakat bazı psikoloji ekolleri bu bozukluk ile ilgili değişik açıklamalar getirmiştir.
Tedavi
Hastalık hastalığı ile psikiyatri bölümü doktorları ve psikologlar ilgilenir. Bu hastalar öncelikle birçok farklı branştan farklı doktora başvurur ve gerekli gereksiz birçok tetkik yaptırırlar. Sonuçta fiziksel bir hastalık bulunamaz ve sıklıkla sağlık personeli tarafından psikiyatriye yönlendirilirler. Bu hastalarda ilk olarak psikiyatriye başvuru yok denecek kadar azdır. Hipokondriyazis psikiyatrinin zor tedavi edilebilen hastalıkları arasındadır, genellikle psikiyatrik tedaviye dirençlidir. Ancak ilaç tedavisi, bireysel psikoterapi ve grup terapisi ile kombine edilirse tedavide başarı şansı artar
Risk
Hipokondriyazis'in sıklığı ve yaygınlığı ile ilgili bilgiler net değildir. Erkeklerde ve kadınlarda eşit yaygınlık da görülmekte, belirtiler en sık 20-30 yaşlarında başlamaktadır. Gelişmekte olan ülkelerde daha yaygın olarak görüldüğü düşünülmektedir. Özellikle evhamlı, ayrıntıcı, ince huylu, titiz, mükemmeliyetçi yapıdaki insanlarda daha fazla görülmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı