Bilgi
Hastalığın hareketsel, bilişsel ve psikiyatrik birçok belirtisi vardır. İstem dışı ani hareketler, konuşma ve diyaloglara başlayamama sorunu, belirli bir düşüncelede takılıp kalma, düşmeler, sakarlıklar ve kazalarla sonuçlanan uzaysal algılamada problemler bunlardan bazılarıdır. Belirtilerin ilk ortaya çıkmasının ardından, giderek artan bir hızla meydana gelen hücre ölümü ve sinirsel tahribata bağlı olarak, 10-15 yılda büyük oranda ölümle sonuçlanıyor.
Sebep
Huntington hastalığı beyindeki sinir hücrelerinin dejenerasyonuna (bozulmasına) neden olan kalıtsal bir hastalıktır. Huntington hastalığı insanın genel yaşamı üzerinde büyük etkilere sahiptir ve genelde hareketlerde ve düşünmede ciddi sorunlara yol açar.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, nörolojik ve psikiyatrik muayene ile klinik olarak tanı konulmaktadır. Tanıyı doğrulamak için bir dizi genetik kod belirleyici testler yapılabilmektedir.
Etken
Huntington Hastalığı kalıtımsal bir hastalıktır. Hastalık anne ya da babadan alınan tek bir genle ortaya çıkabilecek otozomal dominant bir hastalıktır.
Tedavi
Antipsikotik ilaçlar, nöbet ilaçları, anti depresanlar gibi pek çok ilaç hastanın klinik bulgularına göre kullanılabilmektedir. Tanı ve tedavi süreci Nöroloji uzmanı yönetiminde olmalıdır. Hastalar fizik tedavi, psikoterapi ve davranış terapilerinden de fayda görebilmektedir.
Risk
Hastalarda intihara eğilim görülebilir. Bu açıdan da dikkatli olunmalıdır.

Hastalık Sorgulama Programı