Bilgi
İdrar yolu enfeksiyonunun belirtileri arasında bulanık idrar, kanlı idrar, kötü kokulu idrar, keskin idrar kokusu, sık idrar çıkma, acil idrar yapma isteği, idrar yaparken yanma, sızılama, ağrı; göbek altındaki kısmında ağırlık hissi, böğür ağrısı veya yan ağrısı, ateş, iştahsızlık, bulantı, kusma ve bilinç bulanıklığı bulunur. Böbrek enfeksiyonlarında (pyelonefrit), yüksek ateş, kusma ve şiddetli yan ağrısı görülür.
Sebep
İdrar yolu denildiği zaman böbrekler, idrar kanalları (sağ ve sol üreter), mesane (idrar torbası), Üretra (dış idrar yolu) aynı anda değerlendirilir. İdrarın bedende oluşarak dışarı atılmasını sağlayan bu bölgeler, alt ve üst idrar yolları diye iki gruba ayrılır. Üst idrar yollarından kasıt, böbrek iltihabı (piyelonefrit) ve üreter iltihabıdır. Alt idrar yollarından kasıt ise, sistit (idrar kesesinin iltihabı) ve üretrit’tir (dış idrar kanalının iltihabı). Mesane iltihabı (sistit), en sık görülen idrar yolu enfeksiyonudur.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, idrar tetkiki, kan tetkikleri, idrar kültürü. Antibiyogram ve idrar kültürünün amacı bakterinin türünü tespit etmektir.
Etken
Çoğu idrar yolu enfeksiyonu genellikle bakteriler tarafından meydana getirilir. En sık görülen etken, insan dışkısında da var olan E.coli mikrobudur.
Tedavi
Uygun antibiyotik tedavisi ile hastaların çoğunda iyileşme sağlanabilir. Ağrıyı hafifletmek için spazm çözücü ve ağrı kesici ilaçlar reçete edilir. Bol sıvı tüketilerek mekanik hijyen sağlanır ve tedavinin başarı oranı arttırılabilir. Üst idrar yolu enfeksiyonu vakalarında hasta hastaneye yatırılarak antibiyotik tedavisi uygulanır.
Risk
Kadınlarda, dış idrar kanalı (üretra) daha kısa olduğundan, idrar yolu enfeksiyonu kadınlarda daha sık görülür. İdrar sondası takılması enfeksiyon riskini arttırır. Bağışıklık sistemi zayıflamış olan kişilerde (diyabeti olanlar, kemoterapi alan hastalar, HİV(AİDS) hastaları, yaşlılar) oluşan idrar yolu enfeksiyonlarında acil tedavi gerekmektedir, yoksa yaşamı tehdit eden enfeksiyon (ürosepsis) gelişimi riski artmaktadır.

Hastalık Sorgulama Programı