Bilgi
Hastanın fark edilebileceği bir bulgu ya da belirtiye neden olmayabilir. Ama göz çevresinde ve bacaklarda ödem olduğu durumlarda proteinüri araştırması yapılması gerekebilir.
Sebep
Böbreklerdeki süzme işlemi ile zararlı atıklar vücuttan atılırken, protein gibi kan hücrelerinin işlevlerini sürdürmesinde çok önemli olan maddeler korunur. Normalde yapılan idrar tahlilinde idrarda hiç protein görülmez. Günlük (24 saatlik) idrar ile atılan protein miktarı ise erişkinlerde 150 mg’ı geçmemelidir. Bu da böbreklerden protein atılımına karşı çok ciddi bir korumanın varlığını gösterir. Bunun üstünde protein olması anormal olarak kabul edilmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Fizik muayene, idrar tahlili, idrar kültür, anlık idrarda ve /veya 24 saatlik idrarda protein atılım miktarının tayini, böbrek ultrasonografisi yapılır. Gereğinde böbrek biyopsisi ve ileri kan tetkikleri de yapılabilir.
Etken
Ateşli hastalıklar, aşırı egzersiz, vücudun aşırı susuz kalması proteinüriye yani idrarda protein çıkmasına neden olabilir. Bu geçici durumların dışında, en önemli nedenlerin başında diyabet gelmektedir. Yüksek kan şekeri böbreği bozmakta ve bunun sonucunda normalden daha yüksek miktarda proteinin vücuttan atılmasına yol açmaktadır. Hipertansiyon da, basınç artışına bağlı olarak böbrek porlarının genişlemesine sebep olur ve protein kaçağına neden olur. Nefrit, nefrotik sendrom ve böbrek enfeksiyonları protein kaçağına neden olan başlıca böbrek hastalıklarıdır.
Tedavi
Tedavi altta yatan hastalığın tipine bağlıdır. Rahatsızlığın en sık karşılaşılan tipi olan geçici proteinüri tedavi gerektirmeyecektir. Sürekli proteinüri söz konusu olduğunda ise mutlaka erişkin nefroloji veya çocuk nefroloji uzmanınca hasta değerlendirilmelidir ve sorunun kaynağı belirlendikten sonra gerekli olan tedavi uygulanmalıdır.
Risk
Süreklilik arz eden ciddi düzeyde protein kaçağı böbrek yetmezliğine gidişin bir belirtisidir. O nedenle asla hafife alınmamalı ve gerekli değerlendirme yapılmalıdır.

Hastalık Sorgulama Programı