Bilgi
İnme ile getirilen hastada görülen belirtilerin bazıları; kol ve bacakta güç kaybı, ani konuşma bozukluğu, ani görme kaybı, ani duyu kaybı, baş dönmesi, dengesizlik, çift görme, baş ağrısına bağlı olarak bulantı ve kusma şeklinde sıralanabilir.
Sebep
Felç, diğer adıyla inme, beyin damarlarından birinin bir pıhtı ile tıkanması sonucu (iskemik inme) ya da beyin damarındaki bir baloncuğun (anevrizma) patlaması ile oluşan beyin kanaması (hemorajik inme) sonucu, beynin bazı bölümlerinin kanlanamaması nedeniyle meydana gelmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı nörolojik muayeneyi de içeren fizik muayene ve tıbbi öykü ile tanı koymak mümkündür. İnmenin tipini belirlemek içim tomografi, MR ve difüzyon MR gibi tetkikler gerekecektir. Tanı ve/veya tedavi amaçlı anjiyografi gerekebilir.
Etken
Hastaların önemli bir kısmında etken damar tıkanması sonucu beynin beslenmesinin bozulması, yani iskemik inmedir. Diğer neden ise patlayan bir anevrizma sonrası ortaya çıkan hemorajik inme, yani beyin kanamasıdır.
Tedavi
Felç (inme) meydana geldiğinde, hastaya acilen tıbbi müdahale yapılmalıdır. Çünkü beyin dokusu oksijensizliğe son derece duyarlıdır. Oksijensiz kalırsa dakikalar içinde beyin hücreleri ölmeye başlar ve beyinde kalıcı hasar meydana gelir. İnme tedavisi inmenin tipine bağlıdır, bu yüzden yapılacak ilk adım, meydana gelen inmenin çeşidini tespit etmektir. İskemik inmede tıkanan damar açılmalıdır. Bu ya damarı tıkayan pıhtının eritilmesi (pıhtı eritici ilaçlar verilebilir) ya da damara bir kateter yerleştirilmesiyle olur. İnme tedavisi nöroloji uzmanınca yapılırken, tedavi sonrası rehabilitasyon fiziksel tıp ve rehabilitasyon uzmanlarınca yağılır. Damar içi girişimler (endovasküler tedaviler ise girişimsel radyoloji uzmanlarının ilgi alanıdır.
Risk
Yaş ilerledikçe inme riski artar. Diyabet, hipertansiyon, sigara kullanımı, yüksek kolesterol ve hareketsiz yaşam da inme için risk faktörleridir. Atrial fibrilasyon denilen ritim bozukluğu, kalpteki pıhtı gelişmesine zemin hazırlamakta, inme riskini de yükseltmektedir. Bu nedenle ritim bozukluğunun erkenden tanınması, varsa da kan sulandırıcı ilaçlarla inmenin engellenmesi gerekmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı