Juvenil Diyabet

Bilgi
Tip 1 diyabetin ortaya çıkışı genelde ani ve dramatik olur. Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, beklenmeyen kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi belirtiler olabilir.
Sebep
Şeker hastalığı olarak da bilinen diyabet (diyabetes mellitus), kişinin kan şekeri düzeyini ayarlayamaması ve ölçümlerde kan şeker seviyesinin belli bir değerin üzerinde olması durumudur. Şeker hastalığının iki temel nedeni vardır. Birincisi, pankreasta yeterli miktarda kan şeker seviyesini ayarlayan hormon olan insülin hormonu üretilemez. Bu duruma tip-1 diyabet, insüline bağımlı diyabet veya jüvenil diyabet denir. İnsülin hormonlarının eksikliği sonucu ortaya çıkan tip 1 diyabet, sıklıkla çocukluk ve gençlik yaşlarında ortaya çıktığı için “Juvenil diyabet” adını alır. Tip 1 diyabet olgularının yarısı 15 yaşından sonra ortaya çıkmaktadır. Erişkin yaşta (genellikle 25 yaşından sonra) görülen tip 1 diyabet formu "LADA" (latent autoimmune diabetes in adult) olarak adlandırılmaktadır. İkincisinde ise pankreasta insülin üretimi normaldir fakat dokularda insüline direnç gelişmiştir yani vücut insüline cevap vermez. Bu duruma da tip-2 diyabet (insüline bağımlı olmayan diyabet, tip 2 diyabet) denir.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, açlık v e tokluk kan şekeri, böbrek ve karaciğer fonksiyon testleri, kolesterol düzeyleri, EKG, Göz dibi muayenesi, idrar tetkikleri ve HbA1C denilen son üç aylık kan şekeri düzeyi hakkında bilgi veren test, gereğinde pankreas otoantikorları çalışılabilir.
Etken
Glukoz başta beyin olmak üzere vücudun tüm organlarının önemli bir besin kaynağıdır. Hücreler ihtiyacı olan glikozu, pankreas bezinin salgıladığı insülin hormonu yardımıyla kullanır. Tip 1 diyabet pankreasta bulunan ve insülin üreten beta hücrelerinin otoimmün bir süreç sonunda zedelenmesi ile meydana gelmektedir. İnsülin vücutta yapılamayınca alınan gıdalar enerji olarak kullanılamayacaktır.
Tedavi
Diyabet tedavisi diyabetin tipine bağlıdır. İnsülin eksikliğinden kaynaklanan tip-1 diyabette, diyabet tedavisi egzersiz, diyet tedavisi ve insülin enjeksiyonlarından oluşmaktadır. Hastalar, mutlak veya göreceli bir insülin yetersizliği olduğundan ömür boyu insülin hormonunu dışardan (enjeksiyon yoluyla) almak zorundandırlar. Bu nedenle Tip 1 diyabet, İnsüline Bağımlı Diyabet (Insulin Dependent Diabetes Mellitus=IDDM) olarak da isimlendirilmektedir.
Risk
Tip 1 diyabet için risk faktörleri halen araştırılmaktadır. Bazı genetik faktörler, çevresel faktörler, doğumda annenin yaşının büyük olması ve bazı viral enfeksiyonlara maruz kalmak, tip 1 diyabet geliştirme riskini artırmaktadır.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
0 (242) 323 55 11
Bize Ulaşın

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı