Elektrolit Bozukluğu

Bilgi
Elektrolit bozukluğu çok genel bir tanım olup, belirtiler hangi elektrolitte bozukluk olduğuna ve bunun azalma mı (hipo) yoksa artma mı (hiper) olmasına göre değişecektir. Belirtileri arasında; bulantı, kusma, baş ağrısı, ödem, kaslarda güçsüzlük, vücutta kasılmalar, kalp ritim bozuklukları ve koma hali sayılabilir.
Sebep
Vücut sıvılarının büyük bir kısmını su, geri kalan kısmını ise suda erimiş olan maddeler oluşturur. Bu maddelerin çoğu, elektrolit adı verilen ve herhangi bir çözücüde, pozitif ve negatif elektrik yüklü iyonlarına ayrışarak elektrik akımını ileten maddelerdir. Asitler, bazlar ve tuzlar, en iyi bilinen elektrolitlerdir. Elektrolitlerin görevleri; kas ve sinirler arasındaki iletişimi sağlamak, sıvıların yoğunluğunu ayarlamak, asit (H+) dengesini düzenlemek, vücuttaki su hacmini ve dağılımını sağlamak, hücre membranının yapısında yer almak ve hücrenin çalışmasında rol oynamaktır. Elektrolit bozukluğu kanda bulunan iyonize moleküllerin (potasyum, kalsiyum, klor, magnezyum, fosfat, sodyum) dengesindeki bozulmayı ifade eder.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, EKG, akciğer grafisi, kan elektrolit düzeyleri, idrar tetkikleri, kan gazı analizi ve gereğinde ileri tetkikler ile tanı konulabilir.
Etken
Çeşitli tedaviler, kronik hastalıklar ve travmalar, yanıklar, beslenme bozuklukları, suya ulaşamama, su zehirlenmesi vs gibi durumlarda vücuttaki bazı elektrolitlerin fazla yükselmesine (hiper) veya azalmasına (hipo) neden olur. Bu durumda vücutta elektrolit dengesizliği veya bozukluğu oluşur.
Tedavi
Tedavi azalma olan elektrolit düzeyinin takviyesi, fazla olanın vücuttan uzaklaştırılması ve vücut su dengesinin yeniden sağlanması esasına dayanır. Erişkin hastalar, İç Hastalıkları veya Nefroloji uzmanı, çocuk hastalar ise Çocuk Hastalıkları uzmanı veya Çocuk Nefroloğu tarafından gerekirse yatarak takip ve tedavi edilmelidir.
Risk
Çocuklar, yaşlılar, demanslı (bunama) hastalar, beslenme bozukluğu olanlar, damardan beslenme desteği almakta olanlar, kronik hastalığı olanlar, hastanede yatan hastalar ve suya erişiminde sorun olanlar vs elektrolit bozukluğu açısından risk altındadır.

Hastalık Sorgulama Programı