Bilgi
Eklemlerde şişlik, sıcaklık, kızarıklık ve ağrıyla birlikte hareket kısıtlılığı en sık görülen yakınmadır. Genellikle diz, ayak bileği gibi bacak eklemleri, el bileği ve dirsek gibi kol eklemleri ve parmak eklemler gibi küçük eklemler tutulabilir ve tutulum genellikle simetriktir. Buna ilave olarak ateş ve kalp zarı, akciğer ve akciğer zarı, lenf nodu ve karaciğer gibi iç organlarda da tutulum sık görülür. Hasta özellikle sabah kalktığında, eklemlerde tutukluk, zor hareket ettirme ve ağrı hisseder. Gün ortalarına doğru hareket kısıtlılığı azalır.
Sebep
Jüvenil romatoid artrit, Çocukluk çağında en sık görülen kronik romatolojik (eklem iltihaplanması) hastalıktır ve kronik hareket kısıtlılığı yapan en önemli nedendir. 16 yaş ve altındaki çocukları etkileyen, 6 haftadan fazla süren eklem tutulması ve iltihaplanmasıdır. İltihaplanma, eklemlerde kızarıklık, şişlik ve ateşe neden olur. Kızlarda kabaca erkeklere göre 2-6 kat fazla görülür.
Bakım
-
Tahlil
Jüvenil romatoid artritin hiçbir kesin tanı koydurucu klinik ve laboratuvar bulgusu yoktur. Eklem ağrısıyla gelen bir çocuğa jüvenil romatoid artrit tanısı konması için gereken kriterler; çocuk 16 yaşın altında olmalı, 6 haftadan uzun süren ve bir veya birden fazla eklemi tutan artrit (ağrı, iltihap, şişlik, kızarıklık, hareket kısıtlılığı ve ısı farkı) tespit edilmeli ve diğer artrit sebepleri elenmeli. Tanı bu kriterler, fizik muayene bulgularına ve kan tetkiklerine dayanarak konur.
Etken
Kesin nedeni bilinmemekle birlikte, hastalığın bağışıklık sistemindeki bir bozukluk sonucu (otoimmün hastalık) olduğu düşünülmektedir.
Tedavi
Nonsteroid antienflamatuvar ilaçlar, metotreksat, kortizon türevi ilaçlar ve çeşitli immünsüpresif ilaçlar kullanılmaktadır. Tanı ve tedavi Pediatrik Romatoloji uzmanı veya Çocuk Hastalıkları uzmanı tarafından yönetilmelidir. Bu hastalıktan muzdarip çocukların çoğu, erken tedavi görürlerse kalıcı bir sakatlık oluşmadan, tamamen iyileşmektedirler.
Risk
Juvenil romatoid artrit tedavisinde kullanılan ilaçların yan etkileri vardır. Kortizonlar gibi bazı ilaçlar büyümeyi durdurabilir. Yetersiz büyüme, iştah bozukluğundan da kaynaklanabilir.

Hastalık Sorgulama Programı