Bilgi
Tipik belirtiler; çarpıntı, güçsüzlük, göğüs ağrısı, nefes darlığı, bayılma, kaygı ve ani ölümdür.
Sebep
Normal bir kalp, dakikada ortalama 60 ile 100 arasında ve düzenli aralıklarla atmaktadır. Kalp ritmindeki anormalliğe aritmi veya kalp çarpıntısı denilmektedir. Kalp atım hızının dakikada 60 dan az olmasına bradikardi, 100 den fazla olmasına ise taşikardi denir. Aritmide kalp atım hızı normal, azalmış (bradikardi) ya da artmış (taşikardi) olabilir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, kalp muayenesini de içeren sistemik muayene, EKG, kan tetkikleri, gereğinde 24 saatlik EKG kaydı (Holter), ekokardiyografi, anjiyografi ve elektrofizyolojik değerlendirme (EPS).
Etken
Aritmi, kalp atım sıklığını (kalp hızının) kontrol eden normal elektriksel uyarılar bozulduğunda meydana gelmektedir. Aritminin en sık görülen nedenleri; kalp krizi, potasyum yüksekliği, konjestif kalp yetmezliği, ilaç yan etkileri, kalp kası iltihabı (myokardit), kalp kasının zayıflaması (kardiyomyopati), kalp kasının kalınlığının artması, tiroid hastalığı ve bazı doğumsal kalp hastalıklarıdır.
Tedavi
Aritmi ile kardiyoloji ve çocuk kardiyolojisi bölümleri ilgilenir. Aritmi türüne göre ilaç tedavileri veya ablasyon tedavileri uygulanabilir.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı