Bilgi
Belirtileri arasında göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalp çarpıntısı, bayılma, yorgunluk ve egzersiz yapmada zorluk sayılabilir. Miyokardit şiddetli hale gelirse, kalbin pompalama gücünü zayıflatır ve kalp vücudun geri kalanına yeterince kan pompalayamaz. Bu durumda ciddi kalp yetmezliği tablosu ortaya çıkabilir.
Sebep
Miyorakdit enfeksiyon kökenli kalp kası (miyokart) hastalıkları için kullanılan terimdir. Bir başka ifade ile kalp duvarının orta tabakasının iltihaplanmasıdır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü ve fizik muayeneye ek olarak taı için; EKG, holter, akciğer röntgeni, ekokardiyografi, kan tetkikleri ve gereğinde kalp MR görüntülemesi, kalp kateterizasyonu ve endomiyokardiyal biyopsi yapılabilir.
Etken
Miyokardit genellikle coxsakie virüsü, adenovirüs, parvovirüs, kızamıkçık yani rubella virüsü gibi virüsler tarafından meydana getirilen bir enfeksiyon sonucu gelişir. Difteri ve Lyme hastalığı etkeni olan bakteriler de miyokardite neden olabilmektedir. Travma, radyasyon (ışın) tedavisi veya bazı ilaçlara karşı gelişen reaksiyon sonucu da miyokardit yani kalp kası iltihabı ortaya çıkabilir.
Tedavi
Hastalığın ciddiyeti değişkenlik gösterebilir. Çoğu kişide hastalık sadece istirahat ve semptomatik destek tedavisi ile tamamen iyileşirken, bazı kişilerde ise kalıcı kalp hasarı ve kalp yetmezliği gelişebilir. Tanı ve tedavi hastanın yaşına göre, çocuk kardiyoloji veya erişkin kardiyoloji uzmanı tarafından yönetilmelidir.
Risk
Etken çoğu zaman viral enfeksiyonlar olduğundan, kişisel hijyen kurallarına dikkat etmeyen, uyuşturucu kullanan, güvensiz cinsel ilişkide bulunan, viral enfeksiyonlara karşı aşılarını olmayan bireyler risk altındadır.

Hastalık Sorgulama Programı