Bilgi
Başlıca kalp yetmezliği belirtileri; göğüste ağrı, nefes darlığı, yastıksız yatamamak, halsizlik, bitkinlik, çabuk yorulma, nezle ve soğuk algınlığı gibi basit hastalıklara karşı direnç gösterememe, ayak bileklerinin şişmesi, iştah azalması nedeni ile kilo kaybı ve sık idrara çıkmak sıvı birikmesidir.
Sebep
Vücudumuz için gerekli oksijeni ve besini taşıyan kan, bir pompa vazifesi gören kalp sayesinde dokulara ulaşır. Kalbin vücudun ihtiyacını karşılayacak düzeyde kanı pompalayamamasına kalp yetmezliği denir.
Bakım
-
Tahlil
Hastalığın öyküsü, fizik muayene, elektrokardiyografi, kan testleri, akciğer filmi, ekokardiyografi. Kalp yetersizliği hakkında daha fazla bilgi edinmek amacıyla bazen solunum fonksiyon testi, egzersiz testi, manyetik rezonans görüntüleme, kalp kateterizasyonu, anjiyografi, nükleer tıp yöntemleri gibi incelemeler gerekebilir.
Etken
Kalp kasında meydana gelen iltihap (miyokardit), damar sertliği (ateroskleroz), kalp damar hastalıkları sonucu kalp kasının beslenememesi (koroner arter hastalığı), tansiyon yüksekliği (hipertansiyon), kalbin kapaklarında darlık ya da yetmezlik ve yoğun alkol kullanımı gibi durumlar kalp yetmezliğine neden olurlar.
Tedavi
Diüretikler (idrar söktürücü), anjiyotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri, anjiyotensin reseptör blokerleri, beta blokerler, aldosteron blokerleri, digoksin, ritim düzenleyiciler, damar genişletici, kan sulandırıcı ve kolesterol düşürücü ilaçlar kullanılabilir. Kalp ritim anormalliği veya kalbin elektriksel iletiminde problem varsa kalp pili denilen özel cihazlardan fayda görebilirsiniz.
Risk
Hipertansiyon hastaları, diyabet hastaları, sigara içenler, sedanter (hareketsiz) yaşam sürenler, daha önce kalp krizi geçirmiş olanlar, ailesinde kalp krizi veya felç nedeniyle erken yaşta ölüm öyküsü olanlar, göbek çevresi geniş olanlar (abdominal obezite varlığı), fazla tuz tüketenler kalp yetmezliği açısından riskli gruplardır.

Hastalık Sorgulama Programı