Bilgi
Tipik Belirtiler; özellikle sağ üst karında ağrı ya da hassasiyet, karında büyüme, kolay morarma ya da kanama, sarılık, kaşıntı ve bilinç bulanıklığıdır. Tümöre bağlı olarak, karaciğer hücrelerinde gelişen hasar sonucu karaciğer yetmezliği gelişirse, kısa sürede ölüm gerçekleşebilir.
Sebep
: Karaciğer karnın sağ üst bölümünde bulunmaktadır ve sindirim sonucu vücutta açığa çıkan zehirli maddelerin temizlenmesi ve alınan besinlerin sindiriminde görev alan bir organdır. Karaciğer kanseri, karaciğerden köken alan, karaciğer dokusuna ve çevre organlara zarar verebilen bir kanser türüdür. Çoğunlukla hepatosit adı verilen karaciğer hücrelerinden köken alırlar. Bu nedenle hepatosellüler kanser adı verilir. Özellikle hepatit B enfeksiyonunun yaygın olduğu az gelişmiş bölgelerde görülmektedir.
Bakım
-
Tahlil
Siroz ve hepatit taşıyıcısı olan hastalarda takip sırasında tanı konulabilir. Detaylı öykü ve muayene önemlidir. Karın ultrasonografisi, bilgisayarlı tomografi ve MR görüntüleme tanı konulmasına yardımcı olur. Kanda alfa fetoprotein düzeyinin yüksek olması tanıyı destekler. Kesin tanı için görüntüleme yöntemleri eşliğinde karaciğerden ince bir iğne ile biyopsi alınması ve patolojik olarak incelenmesi gerekmektedir.
Etken
Karaciğer Kanseri sıklıkla heptatit B ve hepatit C nedeniyle karaciğer hasarı gelişen kişilerde, yani bu kronik viral enfeksiyon zemininde gelişmektedir.
Tedavi
Karaciğer kanserlerinin asıl tedavisi cerrahidir. Bazı hastalarda radyofrekans ablasyon, lazer veya dondurma yöntemleri kullanılarak da kanserli doku yok edilebilir. Sonrasında ilaç veya ışın tedavisi uygulanabilir.
Risk
Hepatit B ve hepatit C virüsüyle sarılık hastalığı geçirip virüs taşıyıcısı olanlarda karaciğer kanseri riski artmaktadır. Karaciğer kanseri, bu tür virüs infeksiyonları görüldükten yıllarca sonra ortaya çıkabilir. Yine, siroz hastalarının %5’inde de karaciğer kanserine yakalanma riski vardır. Ayrıca, aspergillus adı verilen mantarların ürettiği aflatoksin adı verilen zehir de karaciğer kanserine neden olabilir. Erkeklerde, 60 yaşın üzerindekilerde ve ailesinde karaciğer kanseri olanlarda da riskte artış mevcuttur.

Hastalık Sorgulama Programı