Bilgi
Hastaların çoğunda hiçbir belirti yoktur. Bir bölümünde derin bir kemik ağrısı görülebilir. Bu ağrı gün boyu sürer ve geceleri artar. Hastalık sadece tek bir kemikte başlayabildiği gibi birçok kemikte de olabilir. Uzun kemiklerde eğilme, kafatası kemiğinde kalınlaşma, tutulan kemiklerin olduğu yerdeki ciltte ısı artışı olabilir. Paget hastalığı olan kemikler kırılgandır.
Sebep
Kemiklerde meydana gelen aşırı kemik kaybına cevap olarak ortaya çıkan düzensiz yapıda ve kırılgan yeni kemik oluşması hastalığıdır. Vücutta yeni kemik yapım hızı artmakla birlikte ortay çıkan yeni kemik doku düzensiz bir yapıdadır, normal kemikten daha yumuşak ve daha zayıftır. Paget hastalığı bütün kemiklerde olabilirse de, en sık tutulan kemik yapıları; leğen kemiği, kuyruk sokumu, omurga, kafatası ve bacağın uyluk kemiğidir. Paget hastalığının diğer adı ‘Osteititis Deformans’dır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri (özellikle kanda artmış alkalen fosfataz enzimi), idrar tetkiki, kemik grafileri, kalça ve kafatası grafisi, kemik sintigrafisi.
Etken
Araştırmalara rağmen Paget hastalığı nedeni kesin olarak bulunamamıştır.
Tedavi
İlaçla tedavisi mümkündür. Özellikle bifosfanatlar tedavide kullanılmaktadır.
Risk
En fazla İngiltere, Avustralya, Batı Avrupa, Kuzey Amerika’da görülür. 40 yaşından önce nadirdir ve genelde 50 yaş üzerinde görülür.

Hastalık Sorgulama Programı