Bilgi
İrade dışında ve hızlı kilo kaybı yaşanıyorsa ve bu durumda kişi kendini halsiz hissediyorsa mutlaka altında yatan bir sorun vardır ve hemen bir sağlık kuruluşuna başvurmak gerekir. İshal, kabızlık, solukluk, çarpıntı, kanlı dışkılama gibi yakınmalar da altta yatan nedene bağlı olarak kilo kaybına eşlik edebilir.
Sebep
Kilo kaybı iki türlü olabilir. İlki isteğe bağlı, diyet ve egzersizle olan kilo kaybetmedir ki bu sağlıklı bir durumdur. İkincisi ve sağlıksız olanı ise, istemsiz kilo kaybı olup kişinin son altı ayda vücut ağırlığının %5’ inden fazlasını kaybetmesidir. Yani çaba harcanmamasına rağmen belirgin bir kilo kaybı yaşanıyorsa ve devamında halsizlik oluyorsa endişelenmek gerekir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri, idrar tahlili, gaytada gizli kan araştırılması, tiroid hormon düzeyleri endoskopi kolonoskopi, ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemlerinden gerekli olanlar, aşamalı olarak yapılacaktır.
Etken
Çeşitli kanserler, hipertiroidi, çölyak hastalığı, kronik ishal, depresyon, anoreksiya gibi yeme bozuklukları diyabet, mide ülserleri gibi hastalıklara bağlı ciddi kilo kaybı görülebilir.
Tedavi
Tedavi kilo kaybının altta yatan nedenine bağlıdır. Kanser olasılığı olduğu için detaylı değerlendirme yapılmalı ve tanıya göre uygun tedavi başlanmalıdır. İç hastalıkları yani dahiliye uzmanı tanı ve tedavi sürecini yönetmelidir.
Risk

Hastalık Sorgulama Programı