Böbrek Taşı Hastalığı

Bilgi
Kum ya da kristal dediğimiz küçük böbrek taşları hiç bir belirti vermeden idrar ile atılabilir. Ancak bunlar belli bir büyüklüğe geldiğinde, idrar kanalından geçemeyeceği için kendiliğinden dışarıya atılamaz. Eğer taş idrar kanalında tıkanıklığa yol açarsa çok şiddetli böbrek ağrıları (renal kolik) olur, tedavi edilmezse böbrekte şişme (hidronefroz) ve daha sonra böbrek yetmezliği gelişebilir.Böbrek taşının başlıca belirtileri; sırtta ya da yanlarda (böğür) şiddetli ağrı, kanlı idrar, ateş, bulantı, kusma, bulanık idrar ve idrar yaparken yanmadır.
Sebep
Böbrek taşları, idrarın içeriğinde bulunan kalsiyum, okzalat, ürik asit ve fosfat gibi minerallerin bir araya gelerek, böbrek boşlukları içinde kristaller (taş) oluşturması durumudur. Normalde idrardaki bazı kimyasal maddeler, bu kristallerin bir araya gelmesini engeller. Ancak çeşitli nedenlerden dolayı bazı insanlarda, idrardaki bu maddelerin miktarı azalır, bu denge bozulur ve sonuçta taş oluşur.
Bakım
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, aile öyküsü, fizik muayene, idrar ve kan tetkikleri, direk üriner sistem grafisi, İVP (ilaçlı böbrek filmi), böbrek ultrasonu gereğinde batın BT ve BT Urografi.
Etken
Böbrek taşına yol açan maddeler ürik asit, sistin, kalsiyum, oksalat gibi maddelerdir. Bu maddelerin idrarda yüksek miktarlarda bulunması böbrek taşı oluşumuna neden olur. Bazı hastalıklar, ilaçlar, beslenme alışkanlığı böbrek taşının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir.
Tedavi
Küçük böbrek taşları (4mm den küçük) kendiliğinden düşebilir, taşın düşmesini kolaylaştırmak için, bol sıvı almak, hareket etmek (koşmak, zıplamak), bazı ilaçlar almak gibi tedaviler uygulanabilir. Böbrek taşları 2 cm nin altındaysa veya idrar kanalında tıkanıklığa neden olamayan bazı taşlarda ESWL (vücut dışından ultrason dalgaları ile taşın kırılması) işlemi uygulanabilir. Yine bu taşlar için bir başka seçenek kapalı olarak penis ucundan ve idrar kanallarından girilip, lazer ya da başka bir enerji kaynağı ile taşın kırılması (endoskopik taş tedavisi) işlemidir. Böbrekteki özellikle 2 cm den büyük taşlarda perkütan nefrolititomi (PCNL) kullanılan bir başka yöntemdir. Sırttan küçük bir delik ile girilerek taşlar kırılır ve temizlenir.
Risk
Bazı hastalıklar, ilaçlar, beslenme alışkanlığı böbrek taşının ortaya çıkmasına neden olabilmektedir. Az su içmek, obezite, çok tuzlu ya da şekerli yemek gibi başlıca nedenlerin yanı sıra bu taşların oluşumu genetik de olabilir.

Hastalık Sorgulama Programı