Bilgi
Başlıca belirtiler; öksürük, balgam çıkarma ve kısa mesafeli yürüyüşlerde bile gelişen nefes darlığıdır. Öksürük ve balgam hastalığın başlangıcından itibaren vardır. Daha sonra şiddeti artan bu şikâyetlere nefes darlığı ve hırıltılı solunum da ilave olur.
Sebep
Kronik bronşit, kronik obstrüktif akciğer hastalığının (KOAH) bir alt türüdür. KOAH ise kronik bronşit ve amfizeme bağlı olarak gelişen kronik, geri dönüşümsüz ve ilerleyici olan, hava yollarının daralması nedeniyle solunumun zorlaşmasına neden olan, hava akımı kısıtlanması ile karakterize bir hastalıktır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, akciğer grafisi ve solunum fonksiyon testleri ve gereğinde kan tetkikleri.
Etken
Sigara, hava kirliliği, mesleki maruziyetler, solunum yolu enfeksiyonları ve kalıtsal faktörler kronik bronşit gelişiminde etkendir.
Tedavi
Sigara içiminin bırakılması, kronik bronşit gelişme riskini azaltan ve hastalığın ilerlemesini durduran en etkili girişimdir. Hava yollarını genişletici (bronkodilatör) ve kortizon türü ilaçlar kronik bronşit tedavisinde kullanılan tedavi yöntemlerdir.
Risk
Kronik bronşit için en önemli risk faktörü sigara içimidir. Diğer risk faktörleri arasında; iş yeri ortamında bulunan tozlar ve buhar, irritan madde ve duman gibi kimyasal maddeler ve ısınma amacıyla kullanılan odun ve tezek gibi organik yakıtların yol açtığı hava kirliliğidir.

Hastalık Sorgulama Programı