Bilgi
Bu hastalarda erken evrelerde hiçbir belirti olmayabilir ve hastalık tam kan sayımı esnasında tesadüfen yakalanabilir. Hastalık evresi ilerledikçe; iştahsızlık, kilo kaybı, gece terlemeleri, halsizlik, nefes darlığı, enfeksiyonlara yatkınlık ve lenf bezlerinde büyüme şikayetleri ortaya çıkar.
Sebep
Lenfositler enfeksiyonlara karşı savaşan, bağışıklık sisteminde görevli olan bir lökosit çeşididir. Kronik lenfositik lösemi (KLL), genellikle orta yaş üstü bireylerde görülen, lenfositlerin kemik iliği ve kanda aşırı birikmesi, sayıca artması hastalığıdır. Ancak normal yapıda değildirler ve mikroplarla savaşama yeteneklerini kaybetmiş bir hücre yığını şeklindedir.
Bakım
-
Tahlil
Genellikle hastalar tesadüfen yapılan bir tam kan sayımında, lökosit sayısında artış görülerek hematoloji uzmanına yönlendirilmiştir. Detaylı öykü, fizik muayene, periferik kan yayması, kemik iliği aspirasyon ve biyopsisi, sitogenetik analizler, görüntüleme yöntemleri (karın ultrasonografisi gibi) vs tanıda kullanılacaktır.
Etken
Hastalığın neden ortaya çıktığı bilinmemektedir. Radyasyon ve benzen maruziyetinin diğer hematolojik hastalıklarda rolü olmakla birlikte KLL gelişimindeki etkisi gösterilememiştir. Aşırı çoğalan lenfositler kemik iliğini istila eder ve eritrosit ve trombosit gibi diğer kan hücrelerinin üretilmesini engeller ve vücudun bağışıklık sistemi zayıflar.
Tedavi
Tanı ve tedavi süreci Hematoloji uzmanınca yönetilmelidir. Tedavide bazen sadece gözlem yeterli iken, bazen de ilaç tedavileri, ışın tedavisi veya kök hücre nakli gündeme gelmektedir.
Risk
Orta yaş ve üzeri erkek ve beyaz ırkta olası risk yüksek bulunmuştur. Radyasyon ve benzenin diğer lösemiler ve hematolojik bazı hastalıklarda olduğu kadar KLL üzerinde etkisi gösterilememiştir.

Hastalık Sorgulama Programı