Bilgi
Kulakta geçmeyen tıkanıklık, ağrı veya dolgunluk, uzun süren kulak akıntısı, denge sorunları gibi belirti ve bulgular görülmektedir.
Sebep
Kronik Otitis Media orta kulağın uzun süreli enfeksiyon ve inflamasyonu sonucu ortaya çıkan çeşitli belirti ve bulguları içeren bir hastalıktır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, işitme testi ve gereğinde kan tetkikleri
Etken
Östaki borusu burun veya boğazdaki şişme ile veya orta kulaktaki mukozanın şişmesi ile tıkanırsa, yutkunmayla orta kulak basıncı dış ortam ile eşitlenemez ve orta kulaktaki muköz salgılar östaki borusundan genize akamaz. Böylece orta kulakta sıvı birikimi ortaya çıkar. Bu durum zamanla kronik otitis media tablosuna yol açabilir.
Tedavi
Kronik orta kulak iltihabı olan hastalarda genel tedavi prensipleri, iltihap tedavisi ve işitmenin korunmasıdır. Kulakların su temasından koruması önemlidir. İltihap tedavisi için damla tedavisi ve ağızdan antibiyotik tedavisi uygulanmaktadır.
Risk
Tekrarlayan orta kulak iltihabı geçirme, kalabalık koşullarda yaşamak, sigara dumanına maruz kalmak ya da sigara içmek, yarık damak ve dudak gibi anomalilerin varlığı, düşük sosyoekonomik durum, sık üst solunum yolu enfeksiyonu geçirilmesi risk faktörleri arasında sayılabilir.

Hastalık Sorgulama Programı