Bilgi
Tümörün beyindeki yerleşim yerine göre belirti ve bulgular değişken olabilir. Belli başlı belirtiler; baş ağrısı, nöbet, görme bozuklukları, denge kaybı, baş dönmesi, sersemlik hali, düşünme, konuşma ve kelime bulmada güçlük veya yavaşlama, kişilik ve davranışlarda değişiklikler, vücudun bir kısmı veya bir yarısında güçsüzlük, duyma kaybı, bilinç bulanıklığı ve hafıza kaybıdır.
Sebep
Beyin tümörü, beyinde bulunan hücrelerin anormal ve kontrol edilemez bir şekilde çoğalmasıdır. Beyindeki bu anormal çoğalma sonucu meydana gelen kitle, beyin dokusuna bası yapar ve beyin boşlukları içerisinde dolaşan beyin omurilik sıvısının (BOS) akışını bozabilirler ve sonuçta kafa içindeki basıncın artmasına neden olur.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri ve görüntüleme yöntemleri (CT, MR)
Etken
Beyin tümörü, eğer beyin dokusunun kendisinden gelişmişse primer (birincil) beyin tümörü, vücudun başka bir yerindeki kanserin beyine sıçraması şeklinde (metastaz) ise buna ikincil (metastatik) beyin tümörü denir. Beyine en çok yayılım gösteren kanserler; meme kanseri, kolon kanseri, böbrek kanseri, akciğer kanseri ve deri kanseridir (melanoma).
Tedavi
Beyin tümörü tanı ve tedavisi ile beyin-omurilik-sinir cerrahisi (nöroşirürji), nöroloji, radyasyon onkolojisi ve medikal (tıbbi) onkoloji bölümleri ilgilenir. Hastalığın evresine göre tedavi ameliyat veya radyocerrahi, ışın tedavisi (radyoterapi) ya da ilaç tedavisidir (kemoterapi).
Risk
Radyasyon maruziyeti ve ailesinde beyin tümörü öyküsü olanlar beyin tümörü açısından artmış riske sahiptirler.

Hastalık Sorgulama Programı