Bilgi
En başlıca belirtisi ses kısıklığıdır. Larenjitin diğer belirtileri arasında seste kabalaşma, öksürük, ateş ve boyunda lenf düğümü şişmesi bulunmaktadır. Larenjitte seste kısılma veya kabalaşma bir iki hafta içinde gerilemesi beklenir. İki hafta içinde geçmeyen ses kabalaşması olası gırtlak kanserini akla getirmelidir.
Sebep
Larenks, yani gırtlak, boynun orta hattında yerleşmiş olup, konuşma ve solunum fonksiyonlarımızın temel organıdır. Akut larenjit tanım olarak enfeksiyöz nedenlere bağlı gelişen gırtlak iltihabıdır.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü ve yapılacak larenks muayenesi tanı için yeterlidir. Hekiminiz gerek duyarsa nadiren laboratuvar tahlilleri ve radyolojik görüntülemeler yapılabilir.
Etken
Larenjit, sıklıkla virüsler tarafından meydana getirilir. Viral larenjit etkenlerinden en önemlileri İnfluenza, Parainfluenza, Rhinovirusler'dır.
Tedavi
Tedavinin temelini ses istirahati ve bol sıvı alınması oluşturmaktadır. Medikal tedavide hekiminiz uygun gördüğü takdirde antibiyotik, steroidler ve anti inflamatuar ilaçlar kullanılabilir.
Risk
Larenjit her yaş grubunda görülebilmektedir. Diğer üst solunum yolu hastalıklarında olduğu gibi sigara içenlerde larenjit sıklığı daha fazladır. Sesini profesyonel olarak kullananlarda daha sık görülecektir. Diğer solunum yolu enfeksiyonları gibi bulaşıcı olabilmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı