Dr Sistem App
Lenfositik Koryomenenjit

Bilgi
Yarıya yakını asemptomatiktir, yani herhangi bir belirti görülmez. Yaklaşık %15'inde ise merkezi sinir sistemi belirtileri gelişir. Genel enfeksiyon belirtileri, şiddetli göz arkasında hissedilen baş ağrısı, eklem ağrıları, bulantı, kusma ile seyreder. Ciddi olgularda menenjit gelişimine ait belirtiler mevcuttur.
Sebep
Lenfositik Koryomenenjit Virüsünün etken olduğu, insanlara kemirgenlerden geçen bir viral menenjit türüdür. Günümüzde Lenfositik Koryomenenjit nadir görülen bir hastalıktır.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri ve lomber ponksiyon denilen belden alınan sıvının tetkik edilmesi ile tanı konur. Beyin omurilik sıvısında 2000/mm3 ten fazla lenfositik pleositoz varlığı tespit edilir.
Etken
Etken Arenavirüs ailesinden zarflı bir RNA virüsü olan Lenfositik Koryomenenjit Virüsüdür (LCV).
Tedavi
Destek tedavi ve gereğinde antiviral ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Önemli olan kemirgenlerle teması azaltıp hastalığın önlenmesidir.
Risk
LCV virüsü, fare gibi kemiricilerin idrarının ev içindeki veya kilerlerdeki malzemelere bulaşması ve bunlarla da insanların direkt teması sonucunda edinilir. İnsandan insana bulaşmaz. Bu nedenle enfeksiyon riski, laboratuvar çalışanları, kemirgen besleyenler ve uygunsuz koşullarda yaşayanlarda en yüksektir.
İletişim

Merkez Ofis: Şirinyalı Mah. Tekelioğlu Cad. Aral Villa 16/2 Muratpaşa/Antalya
0 (242) 323 55 11
Bize Ulaşın

Bu site KOSGEB'in desteği ile yapılmıştır.

Uyarı:

DrSistem Sanal Sağlık Danışmanlığı Programı tüm kullanıcılarını şikayetler, branşlar ve uzmanlık konularında doğru bilgilendirmeyi amaçlamaktadır. Teşhis koymak ve tedavi planlamak amacıyla kurulmadığı gibi herhangi bir sağlık kurumu, kuruluşu ya da hekimi tavsiye etmemektedir. Temel amacı erken teşhisin önemini kamuoyuna duyurmak, kullanıcılar ile hekim ve uzmanlara triaj yaparak zaman ve emek kaybının önüne geçilmesidir. Sorumluluk site kullanıcısına aittir.

DrSistem, 1219 Sayılı Tababet ve Şuabatı Sanatlarının Tarzı İcrasına Dair Kanun' un ve Tıbbi Deontoloji Tüzüğü' nün ilgili maddelerine uymaktadır.

Kullanıcı sözleşmesini okumak için tıklayınız
Gizlilik sözleşmesini okumak için tıklayınız
Hastalık Sorgulama Programı