Bilgi
Eklem ağrıları, yüksek ateş ve deri döküntüleri en büyük belirtileri arasında sayılabilir. Bu hastalığa yakalanan insanlarda yanak kısmından, burun kısmına doğru uzanan tipik döküntüler ve izler meydana gelir. Diğer belirtiler arasında halsizlik, kilo kaybı, isteksizlik ve iştah kaybı sayılabilir. Ancak çok sayıda organ ve sistemi tutulduğundan sayılanlar dışında çok farklı belirtilerle de karşılaşılabilmektedir.
Sebep
Tıbbi adıyla sistemik lupus eritematoz hastalığı, bağışıklık sisteminin kendi doku ve organlarını hedef alarak savaştığı, kronik iltihabi (yangısal) bir hastalıktır. Kısaca lupus hastalığı olarak da bilinmektedir. Lupus, cilt, böbrekler, kan hücreleri, beyin, kalp ve akciğerler dahil olmak üzere bir çok organ ve sistemi tutabilir.
Bakım
-
Tahlil
Lupus teşhisi koymak doktorlar için de kolay değildir. Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene, kan ve idrar tetkikleri, ANA, anti-dsDNA, anti-Sm, antifosfolipid antikorları, kompleman seviyeleri gibi ilk planda yapılacak testlere ilaveten gerekirse tutulan organ ve dokulara yönelik; böbrek biyopsisi, beyin görüntülemeleri gibi ileri incelemeler de yapılabilir.
Etken
Kesin nedeni bilinmemektedir. Ancak, tüm otoimmün hastalıklarda olduğu gibi lupusda da, kişinin uygun genetik yapısıyla birlikte, çevresel faktörlerin (enfeksiyonlar, güneş ışığı, ilaçlar, toksinler vs.) etkileşimi sonucunda anormal immün yanıtın ortaya çıktığı düşünülmektedir.
Tedavi
Lupusu, tamamen ortadan kaldıracak bir tedavi yok. Ancak tedaviyle büyük ölçüde iyileşme sağlanır. Non steroid antiinflamatuvar ilaçlar, hidroksiklorokin, steroidler ve diğer bazı immünsepresif ilaçlar ve biyolojik tedaviler doktorunuz tarafından gerekli görülmesi halinde kullanılabilmektedir.
Risk
Lupus hastalığı, her yaşta görülebilse de genellikle, 20'li ve 30'lu yaşlarda başlar. Kadınlarda, erkeklerden 10 kat daha fazladır. Hastalık tüm ırklarda görülebilmektedir.

Hastalık Sorgulama Programı