Bilgi
Memenjitin erişkinlerdeki belirtileri arasında; ateş, tireme, baş ağrısı, ışıktan rahatsız olma, bilinç bulanıklığı, bulantı, kusma, nöbet, cilt döküntüsü, ense sertliği ve çeneyi göğse değdirememe bulunur. Bebeklerdeki belirtilerin bazıları ise ateş, huzursuzluk, iştahsızlık, aşırı uyuma, cilt döküntüntüsü, nöbet, bıngıldakta bombeleşme ve solunum sıkıntısıdır.
Sebep
Menenjit, beyin ve omuriliği örten zarın (meninks) iltihaplanmasıdır.
Bakım
-
Tahlil
Tıbbi öykü, fizik muayene, kan tetkikleri ve lomber ponksiyon denilen belden alınan sıvının tetkik edilmesi ile tanı konur. Beyin omurilik sıvısında 2000/mm3 ten fazla lenfositik pleositoz varlığı tespit edilir.
Etken
Etken Arenavirüs ailesinden zarflı bir RNA virüsü olan Lenfositik Koryomenenjit Virüsüdür (LCV).
Tedavi
Destek tedavi ve gereğinde antiviral ilaçlar ile tedavi edilmektedir. Önemli olan kemirgenlerle teması azaltıp hastalığın önlenmesidir.
Risk
LCV virüsü, fare gibi kemiricilerin idrarının ev içindeki veya kilerlerdeki malzemelere bulaşması ve bunlarla da insanların direkt teması sonucunda edinilir. İnsandan insana bulaşmaz. Bu nedenle enfeksiyon riski, laboratuvar çalışanları, kemirgen besleyenler ve uygunsuz koşullarda yaşayanlarda en yüksektir.

Hastalık Sorgulama Programı