Bilgi
Mesane kanserinin en sık görülen ve en önemli belirtisi idrarla ağrısız kanama olması ve idrarda kan pıhtılarının görülmesidir. Bazen bu kanama gözle görülmeyebilir ama idrar tahlilinde rastlanır. Bunun dışında uzun süre devam eden ağrılı idrar yapma yakınması da görülebilir.
Sebep
Mesane, idrar kesesi diye isimlendirilen her iki böbrekten idrar yolları (üreterler) vasıtası ile gelen idrarı depolayan küreye benzeyen bir organdır. Bu organın iç yüzeyinden kaynaklanan kötü huylu tümörlere mesane (idrar kesesi) kanseri denir.
Bakım
-
Tahlil
Detaylı tıbbi öykü, fizik muayene ve ultrasonografi veya bilgisayarlı tomografi gibi görüntüleme yöntemleri ile tanı konabilir. Ancak bazen bu tetkiklerle kesin teşhis konamaz ve mesaneye idrar deliğinden girip idrar kesesinin içini görme yöntemi yani sistoskopi işlemi gerekir.
Etken
Bilinen nedenlerin başında sigara ve bazı fabrika çalışanlarında kimyasal maddelerle temas gelmektedir
Tedavi
İlk yapılacak girişim endoskopik kamera ile yapılan ve TUR-Tm denilen kapalı ameliyattır. Sonraki tedavi planı ilk yapılan kapalı ameliyatının patoloji sonucuna göre planlanır. Mesane içine BCG diye bilinen verem hastalığı aşısı uygulanır. Daha geniş bir ameliyat da gerekebilir.
Risk
Mesane kanseri, erkeklerde kadınlardan daha fazla görülür. Sigara ve bazı kimyasallar bilinen risk faktörleridir.

Hastalık Sorgulama Programı